EС дава една пета от бюджета си за регионално развитие:

EС дава една пета от бюджета си за регионално развитие: ...

Защо Полша получава най-много пари от ЕС.


EС дава една пета от бюджета си за "регионално развитие": 200 млрд. евро отиват за университети, улици, фирми или банки в по-слабо развитите региони. Защо Полша получава най-много пари по тази линия? И как ги усвоява? Статия по темата на Кира Шахт за "Дойче веле".

Ако над кварталната библиотека се вее европейският флаг, значи и тя получава средства от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР). В него се съдържат 200 млрд. евро, т.е. една пета от бюджета на ЕС за периода 2014 - 2020 година.

С отпусканите средства ЕС си поставя за цел да засили икономическото и социалното сближаване между отделните европейски региони, подкрепяйки редица проекти: 50 милиона са заделени например за навлизането на широколентов интернет в гръцките селски райони, близо 60 милиона евро са предвидени за производството на самолетни части в португалския регион Алентежо или за нови трамвайни трасета в латвийската столица Рига.

Наличието на този европейски фонд е "израз на солидарността между европейците", казват от ЕК. И наистина - много от страните в Източна и Югоизточна Европа получават от фонда за регионално развитие значително повече средства, отколкото сами внасят, докато тенденцията при държавите с по-силна икономика е тъкмо обратната. Такъв е и случаят с Германия, която разполага с близо 11 млрд. евро по линия на ЕФРР, предназначени главно за научни проекти и подкрепа на бизнеса. В същото време страната внася около 30 млрд. евро в европейския бюджет.

Европейските средства не бива да заместват националното финансиране, а само да го допълват. ЕС по правило отпуска около половината от средствата по даден проект. А отпуснатите до момента пари трябва да бъдат усвоени до 2023 година, в противен случай се губи правото върху останалите средства от фонда.

40 милиарда евро за Полша

Полша вече е раздала близо 82% от отпуснатите ѝ 40 милиарда евро. Това е страната, която получава най-много европейски средства от държавите в общността. Това се дължи предимно на факта, че повечето полски региони спадат към "по-слабо развитите" в ЕС - техният БВП е по-нисък от 75% от средното ниво за общността. Подобни региони се финансират с предимство от ЕС - те получават близо 70% от средствата, необходими за даден проект.

Ползи от това извличат особено източноевропейските държави, в които има голям брой по-слабо развити региони. Тъй като Полша е най-голямата по територия, а и по население източноевропейска страна, тя получава и най-много пари. Европейските средства всъщност са предназначени не за цели държави, а за отделни региони. За Сицилия например, в по-бедния италиански Юг, са заделени 3 млрд. евро, също както и за Андалусия в Испания.

Средствата от ЕФРР са предназначени за финансиране на иновативни проекти, за стимулиране на малки и средни предприятия и за форсиране на отказа от фосилни енергии. ЕС особено подчертава последния аспект, за който са заделени общо една четвърт от всички средства, т.е. около 55 млрд. евро. Те отиват за финансирането на различни проекти - например за строежа на планираното метро в Солун (407 млн. евро за периода 2014 - 2020), което трябва да намали движението на автомобили по улиците на града, за подобряване на водоснабдяването в Румъния, България или Хърватия, както и за почистването на вулканичните езера край Неапол (39 млн. евро).

Източник: econ.bg