Енергийният регулатор е одобри и последните по-ниски със задна дата

Енергийният регулатор е одобри и последните по-ниски със задна дата ...

Приети са и последните намалени стари цени на газа.


Енергийният регулатор е одобри и последните по-ниски със задна дата цени на природния газ за първото тримесечие на 2020 г. Така намалението спрямо действалата в този период тарифа е 14.12 на сто за януари, 23.23 процента – за февруари, и 31.65 на сто – за март.

Поевтиняването е заради предоговорените в началото на март 2020 г. между "Булгаргаз" и "Газпром експорт" условия за доставките, чието ценообразуване вече включва и данните от европейските газови хъбове. Тъй като те влязоха в сила от 5 август 2019 г., а държавният газов доставчик обяви,че ще върне парите на своите клиенти, се наложи Комисията за енергийно и водно регулиране да приеме нови цени за всеки от осемте месеца назад. Вече бяха одобрени цените за периода до края на 2019 г., със сегашното приемане на новите стойности газовите доставчици вече могат да започнат да изчисляват надзветите суми от своите потребители и да ги възстановят. Клиентите на топлофикационните дружества ще трябва да изчакат регулаторът да се произнесе и за намаляването на цените на парното и топлата, за да се върнат и на тях надплатените пари.

Ще има и промени на цената на електрическата енергия, произвеждана от топлофикациите, което би трябвало да се отрази върху крайната цена на тока за домакинствата, но вероятно това ще се остави за формирането на тарифите в новия регулаторен период, който принципно започва от 1 юли, но за тази година парламентът позволи отлагането му с два месеца. Дали регулаторът ще удължи срока за определяне цените на тока още не се знае.

Така за януари цената на природния газ за вътрешния пазар става 37.82 лв./MВтч (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС), което е с 14.12 на сто или с 6.22 лв. по-малко от ценат аза тримесечието.

Определената февруарска цена е 33.81 лв./MВтч (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС), което спрямо действалата в периода цена е с 23.23 процента или с 10.23 лв. по-ниска.

Източник: mediapool.bg