Енергийната борса в рамките на търговията „пазар ден напред“ затвори

Енергийната борса в рамките на търговията „пазар ден напред“ затвори ...

Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 124.54 лв. за MWh с ден за доставка 26 август.Енергийната борса в рамките на търговията „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа ) от 124.54 лв. за MWh и количество от 23910.70 MWh ден за доставка 26 август 2019 г., сочат данните от търговията.

 

Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 149.24 лв. за MWh, при количество от 13470.4 MWh.

Извънпиковата енергия (10440.3 MWh) е на цена от 99.84 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа).
 
Борсата стартира при средна цена от 68.53 лв. за MWh и количество от 805.9 MWh.

 

Най-високата цена на търгуваната енергия в сегмента пазар „Ден напред“ е регистрирана в 19 часа – 193.63 лв. за MWh при количество от 1011.5 MWh.

В 24 часа цената на търгуваната енергия е 134.83 лв. за MWh, при количество от 782.5 MWh.

 

При търговията в пазарен сегмент "В рамките на деня" за 25 август 2019 г. към 14 часа общият търгуван обем е 26.8  MWh и средно претеглена дневна цена от 98.44 лв. за MWh.

Източник: 3e-news.net