Енергийната борса в рамките на търговията „пазар ден напред“ затвори

Енергийната борса в рамките на търговията „пазар ден напред“ затвори ...

Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 85.42 лв. за MWh с ден за доставка 12 февруари.Енергийната борса в рамките на търговията „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа ) от 85.42 лв. за MWh и количество от 25991.90 MWh ден за доставка 12 февруари 2019 г., сочат данните от търговията.

 

Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 101.43 лв. за MWh, при количество от 14343.4 MWh.

Извънпиковата енергия (11648.5 MWh) е на цена от 69.41 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа).

 

Борсата стартира при средна цена от 44.08 лв. за MWh и количество от 1007.5 MWh.

Най-високата цена в рамките на търговията на „пазар ден напред“ на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) е регистрирана в 10 часа – 149.76 лв.за MWh при количество от 1219.6 MWh.

 

В 24 часа цената на търгуваната енергия е 64.41 лв. за MWh, при количество от 871.5 MWh.

 

При търговията в пазарен сегмент "В рамките на деня" за 11 февруари януари 2019 г. общият търгуван обем е 264.40 MWh.

 

Към момента на публикуването на информацията, оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за генерацията и товара, които не отразяват търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на ENTSO-E сочат, че в системата участват:

АЕЦ с мощност от 2109 MW или 35.38 %,

кондензационните ТЕЦ с 2327 MW или 39.04 %,

топлофикационните ТЕЦ с 438 MW или 7.35 %,

заводските ТЕЦ – 151 MW или 2.53 %,

ВЕЦ с 89 MW или 1.49 %

малки ВЕЦ – 162 MW или с 2.72 %

вятърни електроцентрали – 344 MW и съответно 5.77 процента

фотоволтаичните електроцентрали – 319 MW или 5.35 %

Био ТЕЦ – 22 MW или 0.37 %.

Товарът на страната към  14 часа) е 5171 MW.

 

Източник: 3e-news.net