Електроразпределение Юг“ (част от EVN България) отчита положителни резултати от

Електроразпределение Юг“ (част от EVN България) отчита положителни резултати от ...

Енергото защитава застрашения вид Царски орел.„Електроразпределение Юг“ (част от EVN България) отчита положителни резултати от проекта „Живот за царския орел” (Life forsafegrid), реализиран в партньорство с Българското дружество за защита на птиците (БДЗП). Проектът се финансира от програма LIFE на Европейския комисия и цели да намали смъртността при Царския орел (Aquilaheliaca), причинявана от контакт с електропроводи.

Проектът беше осъществен в периода 2013 – 2018 г., а „Електроразпределение Юг“ е първата инфраструктурна компания в България, координиращ бенефициент на проект по програма LIFE. Неговата стойност е общо 4 млн. евро, като част от средствата са осигурени от програма LIFE на Европейската комисия, а останалите – от „Електроразпределение Юг“.

Техническите мерки, реализирани от „Електроразпределение Юг“, осигуряват от една страна по-голяма безопасност за царския орел, а от друга – повишават сигурността на електрозахранването.

Извършените дейности допринесоха за нарастване на популацията на царския орел. През 2018 г. броят на двойките застрашени орли се увеличи с още една и вече наброяват 29, което е най-високата численост, откакто видът се наблюдава.

Проектът „Живот за царския орел” (Life forsafegrid) се реализира в 8 специално защитени зони от НАТУРА 2000 – в районите на Сакар (общини Елхово, Тополовград, Болярово), Ямбол, Сливен и Харманли.

В рамките на проекта „Електроразпределение Юг“ извърши следните дейности: Кабелиране: бяха положени общо 43 км нови подземни кабели, които заменят опасни за птиците 70 км въздушни линии. Най-голямото предизвикателство при тази най-мащабна техническа дейност беше трудният терен, което наложи допълнителни укрепителни мерки по изкопите.

Изградена 42 км ПАС система (изцяло изолирани проводници) по въздушни електропроводи. ПАС системата е един от най-съвременните методи за обезопасяване на електропроводи. С нейното въвеждане се премахва напълно опасността от поразяване с волтова дъга и значително намалява рискът от сблъсък на летящи птици с въздушните проводници, тъй като новите проводници са по-видими и лесни за избягване от пернатите.

Монтиране на защитни изолации на 2340 електрически стълба. Изолациите предпазват птиците от попадане под напрежение при кацане на стълба.

16 нови трафопоста и една нова възлова станция.

Монтирани 10 „кацалки“ за птици, които отстояват на определена височина от проводниците и позволяват птиците да кацат безопасно.

Изградени на специализирани технически съоръжения като мостово съоръжение за преминаване на подземни кабелни линии над река; пластмасови решетки за птици и др.

Царският орел е защитен вид, включен в Червената книга и в списъка на глобално застрашените видове на Международния съюз за защита на природата и природните ресурси (IUCN).

Реализацията на проекта „Живот за царския орел“ е доказателство за първото по рода си успешното сътрудничество между инфраструктурна компания и неправителствена организация.

Източник: marica.bg