Електроенергийния системен оператор (ЕСО) информира, че поради проблеми в турската

Електроенергийния системен оператор (ЕСО) информира, че поради проблеми в турската ...

ЕСО съобщава за редуциране на преносните способности от Турция към България за периода 17.06.2019 – 30.06.2019 г..Електроенергийния системен оператор (ЕСО) информира, че поради проблеми в турската електроенергийна система турският оператор TEIAS редуцира преносните способности в посока Турция към България до 0 MW за периода 17.06.2019-30.06.2019 г. и за този период няма да има внос на електроенергия от Турция към България.

Преносните способности в посока България към Турция остават непроменени.

ЕСО обръща внимание на участниците на пазара да имат това предвид, когато изпращат своите графици за обмен на българо-турска граница.

Източник: 3e-news.net