„Елана Агрокредит“ АД е договорила да погаси предсрочно 4,47 млн.

„Елана Агрокредит“ АД е договорила да погаси предсрочно 4,47 млн. ...

„Елана Агрокредит“ погасява предсрочно близо 4,5 млн. лв..


„Елана Агрокредит“ АД е договорила да погаси предсрочно 4,47 млн. лв. кредити, става ясно от съобщение на дружеството.  

На 08 юни 2018 г. е било извършено предварително погасяване на главниците, дължими до края на календарната 2018 г., съгласно Договора за кредит за финансиране на инвестиции между „ЕЛАНА Агрокредит“ АД и „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД от 18 април 2016 г. Общият размер на погашението възлиза на близо 1,3 млн. лв. Плащането е извършено със собствени средства на „ЕЛАНА Агрокредит“АД, набрани от успешно приключилото увеличение на капитала на дружеството. Още по темата"Елана Агрокредит" набра близо 20 млн. лв. в приключилото публично предлагане"Елана Агрокредит" предлага 3,6 млн. акции на явен аукцион на 29 март"Елана Агрокредит" прогнозира да финансира сделки за 15-20 млн. лв. годишно

На 07 юни 2018 г. „ЕЛАНА Агрокредит“ АД е подала искане за предплащане на Транш В по Договора за заем с Европейската банка за възстановяване и развитие от 17 април 2014 г. Съгласно условията на договора Дружеството може да извърши предплащането на цялата останала главница на стойност от малко над 1,6 млн. евро (близо 3,12 млн. лв.) само и единствено на датата на падежа на следващото дължимо плащане, което е на 15 юли 2018 г. Погасяването ще бъде извършено със собствени средства на „ЕЛАНА Агрокредит“АД, които също ще дойдат от успешно приключилото увеличение на капитала на дружеството.

На 17 април 2018 г. приключи успешно публичното предлагане на нови акции на "ЕЛАНА Агрокредит", като бяха записани и платени 17 727 523 броя акции за обща стойност от 19 500 275.30 лв. Тези акции бяха записани от 351 акционери. Заложеният минимум за успех на предлагането беше записване на 10 млн. акции, като максималният капитал за набиране беше 20,8 млн. лв. В предлагането активно участваха поравно институционални и индивидуални инвеститори, като сред тях има и голям брой нови акционери.

Чрез набрания капитал и допълнително привличане на заемен ресурс ръководството на "ЕЛАНА Агрокредит" планира да финансира експанзията на дейността на дружеството до следващото увеличение на капитала през пролетта на 2021 г. В разчетите си компанията е заложила годишен ръст нетно с 15-20 млн. лева инвестиции в договори за лизинг и кредити.

На проведеното Годишно общо събрание на 15 март 2018 г. акционерите на "ЕЛАНА Агрокредит" гласуваха дивидент за 2017 г. от 8,58 стотинки за акция. Дружеството разпределя 90% от печалбата си като дивидент още от първата си година на оперативна дейност, като за 2014 г. беше разпределен дивидент в размер на 6,23 ст., за 2015 г. 4,924 ст., а за 2016 г. - 7,791 ст.
 

Източник: investor.bg