Една от партиите в малкия коалиционен партньор Обединени патриоти -

Една от партиите в малкия коалиционен партньор Обединени патриоти - ...

Каракачанов иска от Борисов още мерки за бизнеса и кредитополучателите.Една от партиите в малкия коалиционен партньор "Обединени патриоти" - ВМРО, обяви предложение за пакет с допълнителни финансови, икономически и данъчни мерки за преодоляване на последствията от кризата заради коронавируса, който ще предложи на ГЕРБ. Сред тях са отпускане на ваучери на българските граждани за използване на български туристически услуги в рамките на годината; незабавно изплащане на всички дължими от държавата суми към фирмите и гражданите; отлагане плащането на кредитите на физическите и юридическите лица, засегнати от извънредните мерки към всички банки и финансови агенции до края на извънредното положение плюс един месец; отлагане плащането на данъци от засегнатите фирми до края на извънредното положение плюс един месец и др., съобщи пресцентърът на партията на Красимир Каракачанов.

"Ние сме наясно колко домакинства и фирми в момента са поставени в затруднено положение. Особено тежко е то в секторите туризъм, ресторантьорство, транспорт, услуги. Хиляди фирми и десетки хиляди хора са без работа в момента и са във фактическа невъзможност да обслужват кредитите си, което автоматично ще ги постави в графа "лоши кредити" и ще ги вкара в регистъра на БНБ. Хиляди фирми ще се окажат в невъзможност да платят данъците си в периода на извънредното положение. Цели сектори от българската икономика могат да се окажат пред фалит", смятат във ВМРО.

От движението искат възстановяването на икономиката да стане първа цел, заради което предлагат Националният икономически съвет към Министерски съвет да стане постоянно работещ орган, като към него с право на глас се включват и по един експерт от парламентарно представените партии, както и водещите икономисти и финансисти. ВМРО иска съветът да разработва и предлага на Министерски съвет мерки за възстановяване на икономиката след настоящата криза; да събира информация за забавените инвестиционни проекти в страната и да прави предложения за нормативни и законодателни мерки за по-бързото им реализиране, както и да събира информация от банките кои кредитополучатели ще са най-затруднени да обслужват кредитите си и до каква степен.

ВМРО предлага още мерки, които "Дневник" публикува едно към едно.

Мерки за облекчаване на кредитополучателите:
1. Промяна в нормативната уредба, която предвижда падежите на вноските по кредитите от банките към домакинствата и фирмите от засегнатите сектори да бъдат отложени със срока на извънредното положение плюс един месец.
2. Отлагане на плащането на кредити без лихви за останалите без работа граждани във времето на извънредно положение плюс един месец към банки, фирми за бързи кредити и агенции за събиране на вземания.
3. Със средствата, с които ще бъде увеличен капиталът на ББР, да се гарантират отложените вноски към банките за кредитите на предприятия и домакинства. Възможно е необходимите средства за това да са повече от предвидените до момента 500 млн. лв. Източникът на допълнителните средства може да бъде заем от международните пазари или заем за подкрепа на платежния баланс.

Прилагане на мерки от страна на БНБ:
1. Надзорна гъвкавост по отношение на необслужваните кредити, за да се усвоят ползите от държавни гаранции и евентуални мораториуми (ако има такива). Дори и да има забавени плащания, за определен период те да не се броят за такива, ако са част от гарантиран портфейл от ББР. Например просрочени кредити, необслужвани 90 дни, в момента се обявяват за просрочени и банките са длъжни да провизират съответните суми. Същевременно кредитополучателите влизат в Централния кредитен регистър като некоректни платци и това им блокира по-нататъшно взимане на банков кредит. Срокът да се увеличи от 90 на 180 дни.
2. Оценките на кредитоспособността на получателите на кредит да е базирана върху информация за дългосрочното им състояние до сега (на базата на минала информация) и да не се дава прекалено голяма тежест на текущите неблагоприятни обстоятелства.
3. Да не се прилагат съществуващи препоръки (ако има такива), които изискват намаляване на дела на необслужваните кредити.

Икономически мерки:
1. Да се гарантира запазването на икономическа активност и паричен оборот в ситуацията на настоящия стрес. Да се ускорят плащания от страна на държавата. Да не се бави възстановяването на ДДС.
2. Незабавно изплащане на всички просрочени задължения на държавата към фирми и физически лица.
3. Да се пристъпи към поетапно подпомагане на най-засегнатите на базата на получената информация, за да не се допусне отпадането им от икономическия живот на страната, тяхната маргинализация и избухване на социално напрежение.
4. В подкрепа на туризма осигуряване на безплатен ваучер по оперативните програми или от финансовата помощ на ЕС на всеки български гражданин на стойност 100 лв. за ползване на туристически услуги в страната до края на 2020 г. Ваучерът да може да се ползва в хотел или туристическа агенция.
5. Подпомагане на чрез предоставяне на безлихвени кредити микро и малки предприятия, включително осигуряващи семейна заетост в браншове като туризъм, ресторантьорство, транспорт и др.

Данъчни мерки:
1. Отлагане на плащането на данъци и осигуровки за времето на извънредното положение плюс един месец за компаниите, които са засегнати най-силно - ресторанти, заведения, хотели, туроператори, магазини в търговски центрове, транспорт, театри, кина и др.
2. За самонаетите лица и едноличните търговци всички данъчни задължения да се отложат за времето на действия за извънредното положение плюс един месец.
3. Правителството да приеме пакет от допълнителни стимули за инвеститорите, български и чуждестранни, които решат да направят вложения в страната след извънредното положение.

Всичко, което трябва да знаете за:Коронавирусът (1025)

Източник: dnevnik.bg