Единодушно и с 10 гласа за, без въпроси, коментари и

Единодушно и с 10 гласа за, без въпроси, коментари и ...

Гешев към критиците: Не си губете времето, насочете се към друг сегмент на дейност.Единодушно и с 10 гласа "за", без въпроси, коментари и обсъждане, членовете на Комисията за атестиране и конкурси към Висшия съдебен съвет (ВСС) гласува доклад, с който се приема, че единственият кандидат за главен прокурор Иван Гешев има достатъчно професионален опит и квалификация, за да заеме поста.

За първи път изслушването на доклада, четен от Даниела Машева в продължение на около 40 минути, бе проведено публично и излъчвано на интернет страницата на ВСС със заявката за откритост и прозрачност на процедурата. На обсъждането бе поканен да присъства и самият Гешев, който дойде с двама души охрана. Пред комисията той благодари за подкрепата и подчерта, че след такива добри резултати едва ли може да се очакват негативни реакции. Кандидатът за главен прокурор не пожела да застане пред журналистите, които го чакаха, за да отговори на въпроси.

Гешев очаква "някои хора" да са разочаровани от резултатите му

"Благодаря ви за тази оценка. Благодаря и на тези, които са ме подкрепили, както и на тези, които са изпратили становища срещу моята кандидатура. Истината може да бъде установена само при излагането на различни гледни точки. А на тези, които казаха, че ще дадат становище, когато видят резултатите от моята работа, ще кажа, че ще останат разочаровани. Да не си губят времето и да се насочат към други сегменти в своята дейност", каза Гешев пред членовете на комисията след изслушването на доклада.

Намекът му бе към председателя на Върховния касационен съд (ВКС) Лозан Панов и Вероника Имова от съдийската колегия на ВСС, които заявиха при обявяване на единствената кандидатура, че ще коментират номинацията на Гешев, едва когато види заключението за резултатите от работата му и изслушат концепцията му за развитие на прокуратурата.

В доклада, изготвен от комисията по атестиране и конкурси, се посочва, че Гешев има юридически стаж над 23 години. Срещу него няма досъдебни производства и висящи дела. Работата му е оценена като прецизна, отговорна, стриктна, а той се ползва с уважението на колегите си. Разглеждал е дела с голяма фактическа и правна сложност, а актове, които е постаовявал са оценени като правилни и законосъобразни.

Докладите на ЕК за България се подобрили докато бил начело на спецпрокуратурата

Освен това е способен на много добра екипна работа и знае как да мотивира останалите прокурори. Според Комисията по атестиране и конкурси показателни за високия професионализъм на Гешев са и добрите доклади на Европейската комисия през последните години, в които се отбелязва работата на специализираната прокуратура под негово ръководство.

Освен това от комисията подчертават, че има натрупан професионален и управленски опит, както и ясна стратегия за развитието на прокуратурата. Той познава в дълбочина проблемите, очертал е необходимите законодателни промени, които трябва да бъдат направени, за да се решат някои от тях.

Мащабна подкрепа от прокурори и полицаи

В доклада се отчетоха и становищата в подкрепа на Гешев – общо 68 от цялата страна, сред които от прокуратури, УНСС, 18 Областни дирекции на полицията, Главна дирекция "Борба с оранизираната престъпност". Държавна агенция "Национална сигурност" и др. Полицейски струтури. Бяха отчетени няколко становища, които са срещу номинацията на Гешев – от Инициатива "Правосъдие за всеки", Фейсбук общността на българските адвокати (ФОБА) и други. Заключението бе, че Гешев се ползва с огромно говерие и липсват данни, които поставят под съмнение професионалните му качества и квалификация.

233 души били осъдени по негови дела за 10 години

Статистиката показва, че за 10 години - от 2006 до юли 2016 г., като прокурор в районната и градската прокуратура Гешев е постановил 2969 акта по преписки, изготвил е 4218 постановления по досъдебни производства, постановил е 9 акта по международно правно сътрудничество.

Освен това за 10 години е внесъл общо 230 акта в съда, взел е участие в 711 съдебни заседания, а по внесени от него обвинителни актове са осъдени 233 лица.

Статистика имаше и за работата му начело на специализираната прокуратура, както и като заместник на Цацаров. За този период отчетът показва – много работа по сложни дела като например това за КТБ, но бе спестено, че няма нито един негов влязъл в сила съдебен акт след лятото на 2016 г.

За времето от 19 юли 2016 г. до 16 юли 2018 г. в спецпрокуратурата са му докладвани 1793 административни преписки, той е издал 44 113 заповеди от административно-организационен характер. Изготвени са били 729 писма до граждани и държавни институции, които е подписал, депозирал е 44 становища по законодателни изменения.

Направил е и 62 предложения по Закона за съдебната власт до главния прокурор. Изискал е 300 доклада по преписки по досъдебни производства от наблюдаващите прокурори.

Като заместник на Цацаров са му възложени отделите "Специализиран", "Международен" към Върховната касационна прокуратура, а от месец май отговаря и за отдел и "Досъдебен".
Освен това му е възложено и да ръководи щаба при бедствия и аварии в Съдебната палата, както и да следи за организацията за гарантиране на политическите права на хората при евроизборите тази година.

Гешев се е занимавал активно със семинари и обучения – предимно за борба с организираната престъпност, теоризма и корупция. Беше припомнено посещение в САЩ и в Анкара през миналата година, когато Гешев придружаваше Цацаров в делегация малко след ареста на Димитър Желязков-Митьо Очите.

Утре ще бъде изслушан и докладът на Комисията по професионална етика към ВСС и Гешев отново е поканен

Всичко, което трябва да знаете за:Изборът на нов главен прокурор (80)

Източник: dnevnik.bg