Две жалби са подадени в Комисията за защита на конкуренцията

Две жалби са подадени в Комисията за защита на конкуренцията ...

Жалби атакуват търга за детската болница.


Две жалби са подадени в Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) срещу обществената поръчка на Министерството на здравеопазването за изграждане на педиатрична болница.

Жалбите са срещу решението на здравното министерство за „Избор на изпълнител за извършване на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на Национална многопрофилна детска болница“. И двете са входирани на 6 август, видно е от сайта на КЗК.

Първата жалба е от „ВДХ“ АД, които обжалват решение на здравния министър Кирил Ананиев от 26 юли, свързано с промени в процедурата за "Избор на изпълнител за извършване на инженеринг". Жалбата няма искане за временно спиране на поръчката. Още по тематаВъпросите около бъдещата национална детска болницаАнаниев: Бъдещата детска болница няма да бъде търговско дружество

Втората жалба е от Камарата на архитектите в България и към нея има искане за временна мярка за спиране на процедурата.

При стартирането на процедурата здравният министър каза, че ако няма обжалване на търга, реалното строителство на Националната детска болница ще започне през есента.

Според обявената обществена поръчка предвиденият максимален финансов ресурс на възложителя за изпълнение на всички компоненти възлиза на 95,4 млн. лв. с ДДС.

Министерството на здравеопазването очаква през есента да бъде избран изпълнител и да започне реалното изграждане на Националната многопрофилна детска болница. Срокът за изпълнението на обществената поръчка е до 42 календарни месеца от подписване на договора с избрания кандидат.

Крайният срок за подаване на офертите е 20 август 2019 г., 17.30 часа, а отварянето на постъпилите предложения трябваше да се състои на следващия ден.

 

 

 

 

Източник: investor.bg