Двама кандидати привлече обществената поръчка за доставката на двете компресорни

Двама кандидати привлече обществената поръчка за доставката на двете компресорни ...

Две оферти за компресорните станции на Турски поток у нас.


Двама кандидати привлече обществената поръчка за доставката на двете компресорни станции за трасето на "Турски поток" през българска територия, обявена от държавният газов оператор "Булгартрансгаз". Тя е на стойност 351 635 657 лв. без ДДС и според обявлението трябва да бъде изпълнена за 730 дни, което излиза извън посочваните досега намерения за въвеждане в експлоатация на тръбата частично в началото на януари 2020 г. и напълно – д о края на 2020 г.

Във вторник бяха отворени офертите на желаещите да се включат в проекта за разширяване на газопреносната ни мрежа от границата с Турция до тази със Сърбия.

Единият кандидат е Д3ЗД "Расово – Провадия КС“, сформирано от българското дружество "Климатроник", което се занимава с климатични системи, беларуската "Алвора", която се занимава със строителство, украинската "Полтаваспецмонтаж", която също се занимава със строителство, и испанския консултант "ТЕК-Куатро".

Срещу него играе "Ферощал Балкангаз", в което участват германската "Ферощал" и българската "Главболгарстрой" и нейното дружество "Главболгарстрой Интернешънал“, които са познати изпълнители на поръчки на "Булгартрансгаз".

Предстои преглед на офертите дали отговарят на изискванията на поръчката, за да бъдат допуснати до отваряне на ценовите предложения.

Източник: mediapool.bg