Дружествата от българската икономическа група на Монбат АД са записали

Дружествата от българската икономическа група на Монбат АД са записали ...

Приходите на това българско борсово дружество скочиха с почти 75% през последния месец.


Дружествата от българската икономическа група на "Монбат" АД са записали общо нетни приходи от продажби в размер на малко над 150 милиона лева за първото полугодие на годината. Това представлява увеличение от 34.2% в сравнение със същия период на миналата година.

Приходите от продукция са 139 милиона лева, от стоки - почти 3 милиона, от услуги - 1 милиона, а в градата други е записано числото от 8 милиона лева.

Само за юни месец на т.г. ръстът е впечатляващите 74.7% в сравнение със същия месец на 2016 г. и възлиза на почти 30 милиона лева. В същото време за месеца печалбата е 1.1 млн. лв., спад от 31%.

За полугодието обаче печалбата преди облагане с данъци е в размер на 17 милиона лева, ръст от 21%.

Дружествата от икономическата група на Монбат АД са постигнали през месец юни 2017 г. EBITDA в размер на 2 369 хил. лева, което представлява понижение от 13,4 % в сравнение с постигнатото през месец юни 2016 г.

Обобщените данни за първите шест месеца на 2017 г. сочат, че дружествата от икономическата група на Монбат АД са постигнали EBITDA в размер на 25 515 хил. лева, което представлява повишение от 18,5 % в сравнение със същия период на 2016 г.

Българската "Монбат" купи 2 германски дружества за производство на батерии
Българската "Монбат" купи 2 германски дружества за производство на батерии

Ще инвестира 5 милиона евро в тях

Източник: money.bg