Доверието в Европейския съюз достига до 42%, като нараства с

Доверието в Европейския съюз достига до 42%, като нараства с ...

Българите и гърците са на последно място в ЕС по усещане, че са граждани на съюза.Доверието в Европейския съюз достига до 42%, като нараства с един процент и е на най-високото си равнище от есента на 2010 година. Това показват данни от проучване на "Евробарометър", представени днес от Европейската комисия (пълния текст можете да видите в прикачения файл). Макар българите да са сред страните с най-голямо доверие в съюза, те са на последно място (заедно с гърците) по усещане, че са граждани на ЕС.

Проучване на Евробарометър
В 15 държави от ЕС мнозинството от участниците в допитването имат доверие в общността. То е най-голямо в Литва (66%), Португалия и Дания (57%), и в Люксембург и България (56%). От миналата есен доверието в ЕС е нараснало в 19 държави, особено в Португалия (57%, повишение с шест процента) и Словения (44%, повишение със същия дял), докато в шест държави намалява, особено в Белгия (47%, понижение с шест процента), Унгария (44%, понижение с пет процента) и Словакия (44%, понижение с четири процента).

Представата за ЕС

Общо 40% от европейците имат положителна представа за ЕС, 37 на сто са с неутрална, а 21% изразяват отрицателна нагласа. Най-голям е делът на хората с положително мнение в Ирландия (64%), България и Португалия (56%), и Люксембург (54%). За четвърти пореден път (от есента на 2016 до пролетта на 2018 г.) респондентите в Гърция са единствените, които имат преобладаващо отрицателна представа за ЕС - 37%, 36% имат неутрална представа, а 27% - положителна.

Делът на гражданите, които смятат, че техният "глас има значение в ЕС", е достигнал нов връх след четири поредни увеличения (45%; +1% от есента на 2017 г.; +7% от пролетта на 2016 г.). В България 40% от хората казват, че гласът им се чува в ЕС, а на обратното мнение са 46%.

Доверието в ЕСе по-силно от доверието в националните правителства или парламенти. Общо 42 на сто от европейците имат доверие в ЕС, докато 34 на сто имат доверие в своите национални парламенти и правителства.

Бъдещето на съюза

Мнозинството от европейците са оптимистично настроени за бъдещето на ЕС (58%). Изключение правят Гърция, където въпреки увеличението на оптимизма с пет на сто 53 процента са песимисти, а 42 на сто са оптимисти, и Великобритания (48 на сто са песимисти и 43 на сто са оптимисти). В България 61% са оптимистично настроени за бъдещето на съюза, а 29% са песимисти. Най-силен е оптимизмът в Ирландия (84%), Португалия (71%), Люксембург (71%), Малта, Литва и Дания (70%). Най-слаб е оптимизмът във Франция (48%), Кипър и Италия (54%).

Свободното движение на хора, стоки и услуги в ЕС и мирът между държавите в ЕС се възприемат като двете най-големи постижения на общността съответно с 58% и 54% от европейците. Седемдесет на сто от попитаните се чувстват граждани на ЕС. За пръв път от пролетта на 2010 г. това мнение се споделя от мнозинство във всички държави от ЕС.

Граждани на ЕС

Повече от половината население в 28-те държави членки се чувстват граждани на ЕС. Средно 70% от анкетираните в ЕС са на това мнение, като на първо място по този показател е Люксембург (91%). Българите и гърците са на последно място по този показател (и двете с по 51%). Общо 46% от българите казват, че не чувстват, че са граждани на ЕС.
В сравнение с 2014 г. повече граждани са на мнение, че са се възползвали от действията на ЕС, например липсата на гранични проверки или ограничените проверки по границите, когато пътуват в чужбина (53%), по-евтините телефонни разговори в друга държава от ЕС (48%, повишение от 14 процента), повишаването на правата на потребителите при покупката на стоки или услуги в друга държава от ЕС (37%, повишение с 13 процента), или подобряването на правата на пътуващите със самолет (34%, повишение от 12 на сто).

Състояние на икономиката

Едва 18% от българите (при 49% средно за ЕС) са на мнение, че положението на националната икономика е добро. На обратното мнение са 72% от анкетираните българи (при средно за ЕС 47%). Най-много гърци (98%) смятат, че икономическото състояние на страната им е лошо. На другия край на скалата са холандците - 93% казват, че състоянието на икономиката на тяхната държава е добро. За пръв път от пролетта на 2007 г. положителните мнения за състоянието на националната икономика (49 на сто) са повече от отрицателните мнения (47 на сто). От миналата есен положителната представа за състоянието на националната икономика се е увеличила в 18 държави, сред които начело е Португалия (43 на сто, повишение с 10 на сто), Ирландия (79 на сто, повишение със седем процента), Финландия (77 на сто, повишение с шест на сто) и Литва (38 на сто, повишение с шест процента). В Холандия и Люксембург 93 на сто от попитаните намират състоянието на националната икономика за добро, докато в Гърция само два процента изразяват подобно мнение.

В 25 държави членки повечето анкетирани са на мнение, че сегашното състояние на европейската икономика е добро. На тази позиция са 59% от българите, а за 15% европейската икономика се намира в лошо състояние.
Общо 49% от българите казват, че ефектът от икономическата криза върху работните места вече е достигнал своя връх, а според 24% най-лошото предстои.

В полза на свободното движение се произнасят 82% от европейците (в България - 85%). За обща политика в областта на отбраната и сигурността се обявяват 75% от хората в ЕС, 73% са за обща енергийна политика сред държавите членки и обща търговска политика на ЕС, 68% за обща европейска политика за миграцията, 66% за обща външна политика. Бъдещото разширяване на ЕС през следващите години остава единствената политика, която е подкрепяна от малцинството от европейците (44% са за, а 46% - против). В подкрепа на еврозоната се обявяват 61% от европейците (в България - 35% от анкетираните).

Предизвикателства

Имиграцията остава главното предизвикателство, пред което ЕС е изправен (38%). Тероризмът е на второ място с 29% (понижение от девет процента; в България - 42%), като все изпреварва икономическото състояние (18%), състоянието на бюджета (17 %) и безработицата (14%).

На национално равнище основните опасения остават безработицата (25%), здравеопазването и социалната сигурност (23%) и имиграцията (21%). Здравеопазването и социалната сигурност заемат второ по важност място за първи път от пролетта на 2007 г.

Източник: dnevnik.bg