Доскоро дъщерната на фалиралата КТБ банка Виктория вече е част

Доскоро дъщерната на фалиралата КТБ банка Виктория вече е част ...

Банка Виктория вече е собственост на Инвестбанк.

Доскоро дъщерната на фалиралата КТБ банка "Виктория" вече е част от "Инвестбанк". Това съобщи банката купувач след като миналата седмица Комисията за защита на конкуренцията разреши сделката.
"Инвестбанк" АД успешно финализира сделката по придобиване на 100% от акциите от капитала на Търговска банка "Виктория" ЕАД, се казва в съобщението. Продажбата на акциите е регистрирана днес в Централния депозитар.
Следващият етап от процеса, съгласно стратегията на "Инвестбанк", е преобразуване на банка "Виктория" чрез вливане в новия едноличен собственик. Според него това ще доведе до повишаване на стойността на балансовите му активи. Банката ще продължи да предлага и разнообразява видовете продукти и услуги за физически и юридически лица.
Обект на сделката е продажбата на 122 090 621 броя акции, като всяка от тях е с номинал 1 лев. КЗК е установила, че след сделката групата ще управлява 2.41% от депозитите на домакинствата, 0.75% от ипотечните кредити и 1 на сто от потребителските.

Източник: actualno.com