Документът включва диаграма на първия ден от напускането на ЕС

Документът включва диаграма на първия ден от напускането на ЕС ...

Аларма За Българите Във Великобритания! Нищо Не Може Да Ни Подготви За Това, Което Идва След Брекзит!.


Документът включва диаграма на първия ден от напускането на ЕС без сделка. Сутринта в 7 часа кабинетът ще изслуша "доклади за ситуацията" от цяла Великобритания. После следват срещи по министерства със служители, които имат непосредствени задачи по осигуряване на ред и спокойствие в страната. Това продължава до сутринта на следващия ден.

Вече са били и проиграни възможни ситуации след Брекзит без сделка. Така в Кент са проведени тренировки, за да види как училищата, болниците и моргите ще се справят с 10 000 камиона, паркирани на пътища в близост до оживени пристанища и очакващи да напуснат страната.

В четвъртък миналата седмица стана ясно, че Министерството на отбраната е изградило бункер под основната си сграда в Уайтхол, за да координира военните действия по време на настъпилия хаос.

Правителството откровено посочва, че съществува нарастващата загриженост относно прекъсването на снабдяването на населението със стоки, храни, лекарства и вероятно с потенциален недостиг на всичко, чак до тоалетната хартия.

Документът е раздаден на висшите служители в цялото правителство, също така и на структури като полицейски участъци, общини и представители на държавните институции в регионите на страната.

Предвижда се при Брекзит без сделка министерствата и агенциите да работят без прекъсване за продължителен период от време. За 12-те области с най-висок висок риск се предприемат мерки за осигуряване на транспорт, здравни услуги, снабдяване с храна и вода.

"При планираните предположения се приема, че командването, контрола и координацията могат да продължат, през критичната фаза, минимум 12 седмици и може да изискват денонощна работа за всички министерства и агенции", се казва в документа. Някои въздействия могат да продължат и до 24 седмици.

Най-важните решения в отговор на всяка потенциална криза ще бъдат взети от нарочно създадена през януари  подкомисия, която е под личното управление на премиера.

Тя ще има широки правомощия да се намесва и да разпорежда спешни мерки, включително мобилизиране на военните и премахване на регулациите, ако е необходимо.

Източник: bradva.bg