Договорът за модернизацията на железопътен участък Костенец-Септември е подписан днес,

Договорът за модернизацията на железопътен участък Костенец-Септември е подписан днес, ...

Подписан е договорът за ремонта на жп линията Костенец - Септември.


Договорът за модернизацията на железопътен участък Костенец-Септември е подписан днес, съобщават от Национална компания "Железопътна инфраструктура". 

Изпълнител е ДЗЗД „Костенец - Септември 2018“, състоящо се от фирмите "Транс логистика" ЕООД, "Контратас Иглесиас" АД и "Аркада Къмпани" АД.

Стойността на контракта е 379,9 млн. лева без ДДС. 

Националната компания "Железопътна инфраструктура"(НКЖИ) започна обществена поръчка за строителството на участъка Костенец-Септември през 2017 г.  Поръчката се обжалва повече от две години, като последното решение на ВАС от април 2019 г. потвърждава решението на НКЖИ за избор на изпълнител.

Преди седмица правителството одобри увеличение на размера на националното съфинансиране за проекта "Модернизация на железопътен участък Костенец-Септември". Отпуснатите допълнителни средства са в размер на 116,4 млн. лева.

Оценката на съответствие и строителен надзор по проекта ще се извърши от Обединение ИВЕР ДЗЗД, състоящо се от фирмите "Ив контрол Варна" ЕООД, "Етаконс" ООД и "РПА" ООД като стойността на сключения договор е 8,268 млн. лева без ДДС.

Железопътният участък Костенец - Септември е част от глобалния проект "Модернизация на железопътната линия София - Пловдив", който е важен елемент от Трансевропейската транспортна мрежа. Проектът е от стратегическо значение не само за България, но и за по-добрата свързаност на всички държави от Югоизточна Европа. Чрез реализацията на този проект ще бъде завършено цялостното модернизиране на железопътната линия София - Пловдив и ще се разреши едно от основните затруднения пред Паневропейската железопътна мрежа в Югоизточна Европа, намираща се на пътя на най-кратката връзка между Западна и Централна Европа, Близкия Изток и Азия.

Железопътната линия София-Пловдив е и сред най-важните железопътни връзки в страната с регионално икономическо и стратегическо значение, като линия съединяваща едни от най-големите индустриални центрове София с Пловдив, Бургас, Стара Загора и цялата югоизточна България.

След реализирането на проекта скоростите в участъка Костенец-Септември ще бъдат 160 км/ч за пътнически влакове и 120 км/ч за товарни влакове.

Модернизация на жп участък Костенец-Септември, част от проект "Модернизация на жп линия София-Пловдив" се осъществява с 85 на сто съфинансиране от Механизма за свързване на Европа (МСЕ).

Източник: investor.bg