Днес ще бъде изпратено отрицателното становище на община Враца за

Днес ще бъде изпратено отрицателното становище на община Враца за ...

Община Враца се обяви против изграждането на инсталация за изгаряне на отпадъци.

Днес ще бъде изпратено отрицателното становище на община Враца за изграждането на инсталация за изгаряне на RDF – отпадъци на територията на града. Основните мотиви за недопускане на инвестиционното предложение е, че при изгарянето на подобен тип отпадъци, в атмосферния въздух ще се отделят вещества, които са включени в първа група на замърсители, съгласно европейските директиви.         
Кметът Калин Каменов коментира, че е категорично против реализирането на проекта, тъй като община Враца изпълнява програма за актуализация на атмосферния въздух и се полагат усилия за минимизирането на всички възможни замърсители на околната среда. „Има постъпило искане от Регионалната инспекция по околна среда и водите  за становище от местната администрация по отношение на инсталацията за изгаряне на отпадъци.
Това е поредното предложение, на което ние ще дадем отрицателно становище, тъй като горенето на тези отпадъци сериозно замърсява атмосферния въздух не само с отделяните химични вещества, но и с наличието на фини прахови частици и пр. Наличието на подобна инсталация е в пълно противоречие с водената от мен политика и с Програмата за качеството на атмосферния въздух“ – допълни още Каменов.
След изпращането на отрицателното становище до РИОСВ – Враца, инвестиционното предложение на „Валтер къмпани“ ЕООД ще бъде разгледано на експертен съвет в Регионалната инспекция.

Източник: bulnews.bg