Днес от 9:00 часа, на спортен комплекс Локомотив в гр.

Днес от 9:00 часа, на спортен комплекс Локомотив в гр. ...

Състезание за млади огнеборци ще се проведе днес във Варна.

Днес от 9:00 часа, на спортен комплекс "Локомотив" в гр. Варна, ще се проведе Областно състезание между младежките противопожарни отряди "Млад огнеборец” на територията на област Варна.

Състезанието е областно, отборно и се провежда съгласно "Правилата за провеждане на състезанията на младежките противопожарни отряди "Млад огнеборец". Организатор е Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Варна. Дисциплини, които ще се състезават децата са: "Бойно разгръщане на състезателна пътека" и "400 метра щафетно бягане с препятствия".

Участват отборите на МПО "Млад огнеборец", класирали се на І-во място в районните състезания, както следва:

СОУ "Добри Чинтулов”, гр. Варна;

СОУ "Христо Ботев”, р-н Аспарухово, гр. Варна;

СОУ "Св. Св. Кирил и Методий “, с. Игнатиево;

СУ "Васил Левски”, гр. Девня;

І-во ОУ "Хр. Смирненски”, гр. Провадия;

ОУ "Св. св. Кирил и Методий”, с. Венелин;

СОУ "Никола Вапцаров”, гр. Суворово;

СОУ "Св. Климент Охридски”, гр. Дългопол.

На 17 май 2019 г., от 10:00 часа, в района на сектор СОД на РДПБЗН Варна в м-ст "Малка чайка" ще се проведе Областно ученическо състезание "Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации" - Варна 2019 г. Организатор отново е Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Варна

Целите на състезанието са:

o Да се провери нивото на знанията за поведение и действие за защита при различни видове бедствия, пожари и промишлени аварии, придобити през основния курс на обучение в системата на средното образование и се популяризира дейността на ГДПБЗН сред подрастващите;

o Да се стимулират учениците към по-задълбочено усвояване на знания, умения, навици за правилно поведение при рискови ситуации, оказване на помощ и взаимопомощ и работа в екип;

o Да се възпита съпричастност към дейността на МПО „Млад огнеборец”, ученическите екипи на БЧК и други доброволчески организации и желание за включване след време в дейността на доброволеца, спасителя и пожарникаря;

o Да формира и развива култура на поведение, превенция на риска, активна гражданска позиция, опазване на околната среда и др.

Състезанието включва теоретическа и практическа част. Теоретическата част е проверка на усвоените теоретични знания от I до VII клас чрез индивидуален тест, а практическата част учениците демонстрират знания, умения и сръчност в следните учебни центрове: "Защита при бедствия”; "Защита при промишлени аварии, радиоактивно заразяване, химическо замърсяване и биологични агенти” или други извънредни ситуации и катастрофи; "Пожарна безопасност” и "Първа помощ”.

В надпреварата ще участват отборите на:

o СУ "Васил Левски” - гр. Девня, община Девня;

o ЦПЛР - гр. Аксаково, община Аксаково;

o І ОУ "Христо Смирненски” - гр. Провадия, община Провадия;

o СУ "Н. Й. Вапцаров”, град Суворово, община Суворово. /moreto.net

Източник: dnesplus.bg