ДФ "Земеделие" приключи кръстосаните проверки по подадените заявления от земеделските

ДФ "Земеделие" приключи кръстосаните проверки по подадените заявления от земеделските ...

Двойно декларираните площи са в размер на 5901 ха в Кампания 2019.


ДФ "Земеделие" приключи кръстосаните проверки по подадените заявления от земеделските стопани за подпомагане по схемите и мерките на директните плащания за Кампания 2019, съобщиха от финансовата институция.Още по тематаСубсидиите по de minimis са платени на близо 14 000 животновъди ДФЗ започва прием на проекти по подмярка за развитие на малки стопанстваНад 2 млрд. лева са получили земеделските стопани през 2018 г.

В резултат на проверките в заявленията на 10992 бенефициенти са установени двойно декларирани площи в размер на 5901 ха.

За сравнение за Кампания 2018 застъпвания бяха констатирани при 9456 кандидати с обща площ 5457 ха.

Информация за установените застъпвания е публикувана в раздел "Справки", секция "Двойно декларирани площи", в индивидуалния профил на всеки земеделски стопанин в Системата за електронни услуги на ДФЗ.

За да се намали административната тежест, не се налага земеделските стопани да се явяват в областните дирекции на Фонда за предоставяне на документи за изясняване на принадлежността на двойно декларираните площи. При обработката на тези площи ДФЗ ще ползва данни за регистрирано правно основание, предоставени от Министерството на земеделието, храните и горите.

ДФ "Земеделие" информира бенефициентите, че в срок до 1 декември могат да подадат искания за оттегляне по подадените през Кампания-2019заявления.

 

Източник: investor.bg