Ден след като Бундестага гласува мащабния финансов пакет на стойност

Ден след като Бундестага гласува мащабния финансов пакет на стойност ...

Как изглежда германският модел за подкрепа на засегнатите от COVID-кризата компании.


Ден след като Бундестага гласува мащабния финансов пакет на стойност 156 милиарда евро, предложен от германското правителство като спасителен пояс за икономиката и бизнеса в страната, процедурите за разпределяне на средствата вече са ясно разписани и обявени на официалните сайтове на властите в отделните провинции. Правителството ще подкрепя както големи концерни, така и малки и средни предприятия, самонаети, хора на изкуството и семейства, обяви още в понеделник с огласяването на пакета икономическият министър Петер Алтмайер. Това не са просто щедри политически обещания. Германският модел за финансова помощ и подкрепа вече е задействан, с ясно разчетени правила за осигуряването й, съобщи отлично информиран източник на „Мениджър Нюз“. Ето как изглежда задвижването на механизма за подпомагане според официалния сайт на местните власти в провинция Северен Рейн-Вестфалия:    

Възможностите за финансова подкрепа обхващат няколко групи, сред които малки и средни фирми, самоосигуряващи се и фриленсъри.

До 9000 евро могат да получат предприятия с до 5 служители, до 15 000 евро са сумите за фирми с до 10 служители и до 25 000 евро за тези с до 50 служители. Помощите са за срок до 30.06.2020 г. и са безвъзмездни - не е необходимо да се заявява как се оползотворяват, но ще се вписват като оборот/доход. Затова впоследствие трябва да се обявят в данъчната декларация и ще подлежат на облагане.

Желаещите да ползват това финансиране  ще могат да подават молби само онлайн от утре, 27.03 до 30 април тази година.

На сайта се дават и конкретни указания как да се пресмята броят на служителите, ако са на непълен работен ден. Схемата е следната:

· до 20 часа на седмица = 0,5 /има се предвид брой служител. Двама на непълен работен ден, отговарящи на условието за до 20 часа седмично се равняват на 1 служител/

· до 30 часа на седмица = 0,75 сл. 

· над 30 часа и стажанти = 1 сл.

Към общият брой служители се смята и собственикът на фирмата, а стажантите могат да бъдат включвани в схемата за подпомагане, ако общият брой на служители  не надвишава 50.

Право на подмогане имат всички фирми, чието седалище се намира в провинцията и:

· чиито стоки или услуги са се предлагали на пазара преди 01.12.2019;

· чиято фирма е била финансово стабилна преди кризата (т.е. е нямала финансови затруднения преди 31.12.2019);

· чиито приходи са намалели с поне 50% спрямо тези от същия месец на предходната година;

· чиито средства не достигат за покриване на краткосрочни задължения като наеми, кредити, лизинги и т.н., поради последствия предизвикани от пандемията;

Като други възможни източници на подпомагане са посочени също:

· гаранции – до 2,5 млн. евро банкова гаранция от Гаранционна Банка на Северен Рейн-Вестфалия (Bürgschaftsbank NRW); от 2,5 млн. евро - отпускани съгласно Програмата за държавни гаранции на провинцията.

· система за разплащане „отворена сметка“ - гаранционната банка на Северен Рейн-Вестфалия ще предоставя до 100 000 евро на разположение под формата на 90-процентови гаранции чрез ускорена процедура (времето за обработване на заявленията ще бъде 1 ден)

· кредити от Държавната банка за развитие – до 3 млн. евро при ниски лихви и опростена оценка на риска

· безлихвено отлагане на данъци, както и намаления при авансовите плащания за подоходния данък, корпоративния данък и данъците върху оборота

· в случай на забрана за изпълняване на дейността (напр. при карантина) ще се изплащат държавни компенсации, за да се запази възможността за осигуряване на възнаграждения на служителите

· за малки предприятия е възможно и финансиране до 75 000 евро, отпуснати от германския Мецанин фонд.

Източник: manager.bg