Делата за 31 154 извършени престъпления са приключени през 2018

Делата за 31 154 извършени престъпления са приключени през 2018 ...

1/3 от делата за престъпления - с ефективна присъда.


Делата за 31 154 извършени престъпления са приключени през 2018 г.

От тях 10 176 са завършили с ефективно осъждане, 14 989 - с условно осъждане, 794 - с оправдаване, 295 - с прекратяване, а 4 900 - с освобождаване от наказание, по данни на Националния статистически институт (НСИ).

С ефективни и условни присъди са приключили делата за 25 165 извършени престъпления през 2018 г., което е с 5.9% по-малко в сравнение с 2017 година.

Обвиняеми са били 30 007 души. Броят на осъдените с влезли в сила присъди през 2018 г. е 23 973, което е със 7.1% по-малко в сравнение с 2017 година.

Осъдените непълнолетни 14 - 17 години са 999, или 4.2% от всички осъдени.

През 2018 г. най-голям е броят на общоопасните престъпления - 13 065, или 51.9% от общия брой на престъпленията, завършили с осъдителни присъди. Осъдените за извършването на този вид престъпления са 11 736, или 49.0% от общия брой на осъдените лица. В сравнение с предходната година през 2018 г. се наблюдава увеличение както на броя на престъпленията (с 1.8%), така и на броя на осъдените лица (с 1.3%).

На второ място в структурата на престъпленията, завършили с осъждане през 2018 г., са тези против собствеността. С осъдителна присъда са приключили делата за 4 951 извършени престъпления (19.7% от всички, завършили с осъждане), което е с 13.0% по-малко в сравнение с предходната година. Осъдените лица са 5 579, или 23.3% от общия брой на осъдените през 2018 година.

Сред престъпленията против собствеността най-разпространени са кражбите на имущество - 64.5% от престъпленията против собствеността и 12.7% от общия брой на всички престъпления, завършили с осъждане. С осъдителна присъда са приключили делата за 3 193 извършени кражби, а осъдените за тях лица са 3 802.

За 617 нарушения на държавната граница са осъдени 666 души. За 58 превеждания през граница са осъдени 81 лица.

С осъдителни присъди са завършили делата за 89 убийства (довършени и опити), като за извършването им са осъдени 98 лица.

За трафик на хора с осъдителни присъди са завършили 112 наказателни дела. Осъдените лица за този вид престъпления са 43.

Броят на осъдените мъже е 21 951, или 91.6% от всички осъдени лица. Най-голям е делът на мъжете с влязла в сила присъда във възрастовата група 30 - 39 години - 27.2% от общия брой на осъдените мъже. Осъдените жени са 2 022 (8.4%).

Най-висок е относителният дял на лишените от свобода за срок до 6 месеца - 54.4% от всички осъдени на лишаване от свобода. На доживотен затвор са осъдени 2 лица.

 
По публикацията работи: Веселина Йорданова

Източник: dnes.bg