Декларацията за правата на човека и гражданина (на френски: Déclaration

Декларацията за правата на човека и гражданина (на френски: Déclaration ...

Във Версайския дворец е приета Декларацията за правата на човека и гражданина.

Декларацията за правата на човека и гражданина (на френски: Déclaration des droits de l`homme et du citoyen de 1789) е най-важният документ на Френската революция, определящ индивидуалните права на човека, създаден от Жилбер дьо Лафайет и Оноре Мирабо. Декларацията била приета от Националното учредително събрание (на френски: l’Assemblée nationale) на 26 август 1789 г. В основата на тази Декларация лежи концепцията за равноправието и свободата, принадлежащи на всеки индивид по рождение. За естествено право на човека и гражданина се обявяват: свободата на личността, свободата на словото, свободата на убежденията, правото на съпротива срещу всяко потисничество.
Декларацията лежи във фундамента на френското конституционно право. Тя е потвърдена и пренаписана в преамбюла на конституцията от 4 октомври 1958 г. На 16 юли 1971 г. Конституционният съвет на Франция признава Декларацията за пълноправен юридически документ, чието нарушение се приравнява на нарушение на конституцията.
През 2003 г. ЮНЕСКО включват тази Декларация в регистъра „Световна памет“.

Източник: actualno.com