Държавният бюджет към 31 март все още не е повлиян

Държавният бюджет към 31 март все още не е повлиян ...

Бюджетът е с излишък от 1.3 млрд. лв. в края на март.


Държавният бюджет към 31 март все още не е повлиян от кризата с Covid-19. Министерството на финансите отчита излишък от 1.27 млрд. лв. към края на първото тримесечие, съобщиха от институцията.

За сравнение, излишъкът през февруари беше 1.48 млрд. лв., което значи, че на месечна база хазната излиза на минимален дефицит от около 200 млн. лв.

Фискалният резерв към 29 февруари е в размер на 10.6 млрд. лв., съобщава още МФ.

В същото време МФ предложи в понеделник вечерта актуализация на закона за бюджета, с която планираният за годината балансиран бюджет се променя на дефицит от 3.5 млрд. лв. За да се покрие този разход, както и планираното увеличение на капитала на Българската банка за развитие със 700 млн. лв., а също и за да се натрупат резерви за евентуални бъдещи разходи, правителството иска да получи разрешение да изтегли нов дълг тази година до 10 млрд. лв.

"Предвид обстоятелството, че въвеждането на извънредно положение в страната се случи преди броени дни (на 13 март, б. р.), проявлението на фискалните ефекти е съпроводено с времеви лаг и се очаква да се отрази в данните за изпълнението на параметрите по консолидираната фискална програма (КФП) през следващите месеци. Данните към март 2020 г. все още не са повлияни от ефектите както в приходите, които ще се проявят в следващите месеци вследствие променената икономическа среда в България и света, така и от ефектите в разходите, свързани с насочването на допълнителен ресурс за изпълнение на набелязаните извънредни мерки, с изключение на най-незабавните от тях", коментират от МФ.

Източник: mediapool.bg