Държавните висши училища ще могат да създават търговски дружества или

Държавните висши училища ще могат да създават търговски дружества или ...

Пробив! Университетите вече ще си правят фирми.


Държавните висши училища ще могат да създават търговски дружества или да участват в капитала на такива с цел да печелят от научната си дейност, предвижда проектопостановление на Министерския съвет, внесено за обществено обсъждане от министъра на образованието и науката Красимир Вълчев.

Участието на висшето училище в създаденото от него търговско дружество не може да е по-малко от 34 на сто от общия капитал на дружеството.

Предметът на дейност на фирмите може да е в три направления – изследване, реализация и развитие на научни разработки, внедряване и продажба на такива и посредничество при трансфера на технологии между технологични центрове и технологични паркове.

Решенията за създаване на търговските дружества или за участието на висшите училища в капитала на такива ще се вземат от Академическите съвети на университетите. Подчертава се, че учебните заведения могат да създават фирми само за стопанската реализация на резултати от извършените научни изследвания и създадените обекти на интелектуална собственост.

В капитала на дружествата висшите училища ще могат да участват с парични и непарични средства.
По публикацията работи: Камелия Цветанова

Източник: dnes.bg