Държавата увеличава акционерното си участие в капитала на Българска банка

Държавата увеличава акционерното си участие в капитала на Българска банка ...

Държавата увеличава акциите си в ББР с до 700 млн. лева.

Държавата увеличава акционерното си участие в капитала на "Българска банка за развитие" АД ББР на обща стойност до 700 млн. лева. Това е решение на правителството от днешното заседание, проведено в онлайн среда.

Парите от увеличаването на капитала на "Българска банка за развитие" АД ще се използват за изпълнение на мерки за подпомагане на икономиката във връзка с епидемията от COVID-19, в т.ч. за издаване на портфейлни гаранции към банките, които да им позволят да предоставят по-гъвкави условия за бизнес кредити за определен период при определени условия и индивидуална преценка на всеки конкретен случай.

Припомняме, вчера бе решено, че 4,5 млрд. лева ще бъдат отделени за икономически мерки. От тях 1 милиард лева са за подкрепа на фирмите, които искат да запазят служителите си.

Капитализира се Българската банка за развитие (ББР) с 500 милиона лева. Така се дават гаранции на кредитите на бизнеса, който може да вземе капитал в размер на 2,5 милиарда лева, обяви още Борисов. Правителството отделя 500 милиона лева за увеличените разходи на Министерството на отбраната, Министерството на здравеопазването и МВР.

Meрките, които се предвижда ББР да предприеме, целят осигуряване на достъп до финансиране за поддържане на оборота и дейността на МСП, засегнати от пандемията на COVID-19, с цел намаляване до минимум на рисковете от изпадане в криза на ликвидност и превантивна подкрепа на бизнеса, в т.ч. и чрез споделяне на риска с търговските банки в страната.

Източник: dnesplus.bg