Държавата няма да дава заеми или гаранции за нови инвестиционни

Държавата няма да дава заеми или гаранции за нови инвестиционни ...

Държавата няма да дава заеми или гаранции за нови инвестиционни проекти.


Държавата няма да дава заеми или гаранции за нови инвестиционни проекти за 2020 г. Това решиха министрите от третия кабинет "Борисов" по време на днешното заседание на Министерския съвет.

Решението е за Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. Според него няма да се включват нови инвестиционни проекти, които да бъдат финансирани с държавни заеми и/или с издаване на държавни гаранции.

Причината е, че от ресорните министерства не са постъпили нови проектни предложения по реда на Наредбата за условията, на които трябва да отговарят инвестиционните проекти, финансирани с държавни заеми. Няма проекти, които кандидатстват за финансиране с държавна гаранция, и за реда за тяхното разглеждане.

С това решение ще се осигури последователност при прилагането на мерките за подобряване на бюджетната позиция на фона на продължаващата фискална консолидация и за спазване на фискалните цели, предвидени в Средносрочната бюджетна прогноза за 2020-2022 г., информират от МС.

С друго решение МС се осигурява достъп на Фонда за гарантиране на влоговете до инструмент за условно финансиране в размер до 350 млн. eвро. Това ще бъде включено в Закона за държавния бюджет за 2020 година с гарантиране на възможност за издаване на държавна гаранция по споразумение между Международната банка за възстановяване и развитие и Фонда за гарантиране на влоговете в банките.

Източник: news.bg