Д-р Иван Велков Иванов е български археолог. Завършва стара история

Д-р Иван Велков Иванов е български археолог. Завършва стара история ...

Роден е Иван Велков, български археолог.

Д-р Иван Велков Иванов е български археолог.
Завършва стара история и класическа археология във Виенския университет с докторат (1915). През 1919 – 1937 е уредник на античния отдел при Народния археологически музей в София, а от 1938 до 1944 е директор на музея.
Под негово ръководство към старата сграда музея (бившата Буюк джамия) са пристроени две административни крила. Това дава възможност да се извърши голямо преустройство на експозицията на музея, благодарение на което са изложени само ценните от художествено или историко-археологическо гледище експонати. Започва сериозна консервация на материалите, останали във фондовете.
Работи главно в областта на тракийската археология. Ръководи разкопки на тракийски селища (Дуванлии, Мезек, Брезово) и римски градове и крепости; проучва и набелязва в археологическата карта на България много тракийски крепости в Стара планина и Родопите.
Иван Велков е баща на археолога проф. Велизар Велков.

Източник: actualno.com