© Цветелина Белутова Пловдив обича Германия, но и Германия обича Пловдив.

© Цветелина Белутова Пловдив обича Германия, но и Германия обича Пловдив. ...

От Германия с любов.

© Цветелина Белутова Пловдив обича Германия, но и Германия обича Пловдив. Възходът на индустрията около града започна с голямата инвестиция на производителите на бяла техника Liebherr, но продължи с много други фирми от най-голямата европейска икономика.

Германската индустрия в Пловдивска област е направила 5 процента от преките чуждестранни инвестиции, а 88 на сто от собствениците на немски предприятия са готови отново да инвестират тук при възможност. Това показват резултати от анализи, поръчани Германо-българската индустриално-търговска камара. "В Южен централен регион има общо 70 немски предприятия. Германските инвестиции са ключов и определящ фактор за няколко областни икономики", казва главният управител на камарата Митко Василев.

Абонирайте се за Капитал Четете неограничено и подкрепяте усилията ни да пишем по важните теми Той е много внимателен с цифрите, защото близо 1/8 от германските инвестиции в България се водят като... австрийски. Василев се позовава на доклад на Германо-българската индустриално-търговска камара, според който от 6.8 млрд. лв. директни и индиректни инвестиции в България само 5.5 млрд. (79.7%) се водят за "чисто германски". Най-голям междинен "доставчик" на немски инвестиции у нас е Австрия с 918 млн. лева (13.4%), следвана от Италия, Холандия и други с общо 7 процента.

Германските инвестиции в Пловдивска област като структура се различават от общата картина за страната ни. А тя показва, че около 94 на сто от германските инвестиции в България - директни и индиректни - са концентрирани в три икономически дейности: търговия, преработваща промишленост, финанси. Като силно развит индустриален регион Пловдив е привлякъл преди всичко индустриални предприятия, следвани от търговски. Германски финансови и застрахователни компании в Пловдив няма.

Значението на германските фирми за икономиката на Пловдивска област най-добре се измерва с няколко икономически индикатори: те притежават 1.41% от дълготрайните материални активи в региона, реализират 1.85% от нетните приходи от продажби, осигуряват 1.20% от работните места.

Големите водят още

Най-значимата германска инвестиция е на машиностроителното предприятие Liebherr. Българското му поделение "Либхер-Хаусгерете Марица" е позиционирано край Пловдив в икономическа зона Радиново. Това се случва още през 1999 година. Предприятието достигна годишно производство на 850 хил. хладилници за бита. Но освен това доведе и свои сателитни компании, предимно поддоставчици или дъщерни дружества. От 2004 г. също в Радиново се установява "Либхер-Транспортейшън Системс" и произвежда отоплителни, вентилационни и климатични системи за приложение в железопътния транспорт. "Щека електроник" - фирма, която прави окабеляването на хладилниците, се настани в Съединение и работи в нови направления като соларни елементи. Малко по-късно в Радиново се настани и "Винтерхалдер България" - доставчик на уплътнения за хладилната техника при транспорт. Нейният собственик преценява, че е икономически изгодно да пренесе част от производството си, за да спести транспортни и други разходи. И вече планира разширение. Общият брой на разкритите работни места от всички тези фирми вече надхвърля 2200, като само в "Либхер" са 1800.

Немската железопътна компания Deutsche Bahn също инвестира в Пловдивска област. Чрез фирмата си "Ди Би Карго България" през тази година тя закупи пустеещия Вагоноремонтен завод в Карлово, влагайки в сделката около 7 милиона лева. На практика германските инвеститори възстановяват дейността на предприятие, което от няколко години не работи. Компанията е в България от 2003 година и има свои собствени 50 локомотива и 500 вагона и обслужва с тях български компании. Инвестицията е логичната стъпка, за да може "Ди Би Карго" да извършва сама ремонтната дейност на своя железопътен актив. От 1 октомври централният офис на компанията ще с премести в Карлово, а планираният брой нови работни места е 70.

Пари и още нещо

Немските инвеститори "добавят стойност", която не винаги има чисто икономически измерения, казва д-р Мариана Чолакова - председател на Германо-българската търговско-индустриална камара в Пловдив и почетен консул на Федералната република в града. "Имам предвид въвеждането на немска организация на работа, подреденост и точност както в самото предприятие, така и в отношенията с работниците, клиентите и партньорите. Немският работодател в града е ценен от работника, защото коректно плаща заплати, осигуровки, премии, добавя социални пакети. А големите немски компании имат и собствени обучителни центрове, които дават възможност за кариера и по-висок жизнен стандарт дори на хора с ниско образование", казва Чолакова. В условията на остра конкуренция за работници тази етика "прелива" автоматично като стандарт и при българските работодатели, които също изсветляват взаимоотношенията си с работниците.
Инвестициите тук

През 2017 година преките чуждестранни инвестиции (включително германските) в Пловдивска област са 1.9 млрд. и бележат годишен ръст от 9.5 на сто. Най-голяма е стойността на чуждестранните инвестиции в индустрията - 1 437 млн. евро. Чуждите инвеститори влагат свои капитали основно в секторите търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство. С най-голям размер на преките чуждестранни инвестиции е община Пловдив - 66.8%, следвана от община "Марица" с 11.6% и община Раковски - 5.2%.

Източник: capital.bg