Чували ли сте за шведския снус? Знаете ли какво е

Чували ли сте за шведския снус? Знаете ли какво е ...

Шведският снус - алтернатива на димящите цигари, с разрешение по процедура на FDA в САЩ.


Чували ли сте за шведския снус? Знаете ли какво е това? А знаете ли, че шведският снус стана първият бездимен продукт с намален риск, който бе разрешен за продажба в САЩ. Използването на снус датира още от 18 век и това е най-разпространената форма на бездимен тютюнев продукт в скандинавските държави.

Продуктът е алтернатива на димящите цигари. В края на миналата година той получи и разрешение за продажба като продукт с намален риск в САЩ, след като се произнесе американската Агенция по храните и лекарствата (FDA) по процедурата им за "тютюневи изделия с модифициран риск", която направи петгодишен преглед на научните данни.

Това беше първият случай, в който FDA издава разрешение за продажба на продукти в рамките на процедурата за тютюневи изделия с модифициран риск.

Продуктът присъства на американския пазар след полученото през 2015 г. разрешение за продажба от агенцията FDA, но досега те се предлагаха без твърдения за "модифициран риск". Разрешенията за тютюневи изделия с модифициран риск се издават за конкретен продукт и са с ограничен срок от 5 години.

Те дават възможност на производителя да рекламира продукта си като такъв с намален риск. Така след полученото разрешение на опаковката на снус ще се изписва следното: "Употребата на снус вместо цигари намалява риска от развитие на рак на устата, сърдечни заболявания, рак на белия дроб, инсулт, емфизем и хроничен бронхит.

Шведският снус се състои от овлажнен, смлян тютюн за орална употреба, сол, вода и ароматизиращи вещества. Поставя се зад горната устна за продължителен период от време. Предлага се под формата на смлян тютюн или в торбички, подобни на тези за чай.

Швеция е водещ пример в ЕС както по отношение на социалната, така и на здравната си политика. Страната е сред лидерите в ЕС и в областта на намаляване на вредата от тютюнопушенето благодарение на широкоразпространения в страната снус.

Източник: dir.bg