Човечеството е изправено пред въпроса как да противодейства на промените

Човечеството е изправено пред въпроса как да противодейства на промените ...

Румен Радев: Зелената сделка на ЕС ще очертае ново разделение между държавите.


Човечеството е изправено пред въпроса как да противодейства на промените в климата и ние трябва да отговорим къде е мястото и как участва България в този процес. Това заяви държавният глава Румен РадевРумен Радев Румен Георгиев Радев е български военен, генерал-майор от резерва. Бивш командир на на дискусия със студенти, посветена на подходите за опазване на природата и борбата с климатичните изменения.

В срещата участваха студенти, докторанти и преподаватели от Лесотехническия университет, Химикотехнологичния и металургичен университет и Стопанския факултет на Техническия университет – София.По думите на президента, т.нар. Зелена сделка на Европейския съюз, която си поставя амбициозната цел за постигане на климатично неутрална икономика, все повече ще определя бъдещето на Европа. Не е въпросът само да развием такава икономика, но и как ще се промени начинът на мислене на хората, на производство на енергия и нейното консумиране, как ще оползотворяваме всички ресурси около нас, посочи Румен РадевРумен Радев Румен Георгиев Радев е български военен, генерал-майор от резерва. Бивш командир на.

Държавният глава подчерта, че всичко това откроява ключовата роля на образованието за разбиране на процесите, които ще формират обществените отношения в бъдеще и ролята на човечеството в опазване и разумно използване на световните ресурси.

„От вас се очаква да задавате темпото и посоката на тези промени. От вас зависи и дали България ще има  висока национална амбиция да се развива като държава с екологичен фокус, да развива устойчиви екосистеми“, заяви президентът.

Теменужка Петкова: Засега въглищни централи няма да бъдат закривани

По думите на държавния глава големият въпрос за страната ни е какво ще стане с конкурентоспособността на българската икономика в процеса на  трансформация към екологично неутрални производства. „Ние трябва да развиваме технологии и производства, които да ни позволят да се включим в икономиката на бъдещето и ето този баланс – екологично чисти производства, при запазване на конкурентоспособност, която към момента се базира на традиционни производства – тук трябва да търсим заедно решението“, посочи Румен РадевРумен Радев Румен Георгиев Радев е български военен, генерал-майор от резерва. Бивш командир на.

Държавният глава посочи, че не трябва да се допуска България да се превръща единствено в консуматор на нови технологии. Според Румен РадевРумен Радев Румен Георгиев Радев е български военен, генерал-майор от резерва. Бивш командир на Зелената сделка на ЕС ще очертае ново разделение между държавите - едни ще усвояват финансови програми, за да разработват съвременни екологични технологии, а на други ще се дава финансиране единствено, за да извършат своята трансформация към неутрална икономика.

Нинова: Зелената сделка трябва да защити българската индустрия и работни места

„Ако ние не се намесим в процеса и нямаме амбицията да развиваме съвместно с наши партньори тези технологии, ние ще се затвърдим като периферна държава в ЕС“, беше категоричен държавният глава. 

Румен РадевРумен Радев Румен Георгиев Радев е български военен, генерал-майор от резерва. Бивш командир на отново призова качественото образование да се признае и утвърждава като стратегически национален приоритет, включително и със съответното финансиране, за да може и във висшето образование и в средните училища студентите и учениците да придобиват и знания, и умения, с които да участват пълноценно в изграждането икономика с висока добавена стойност у нас.

Дискусията със студенти под надслов „Решенията на научните среди за опазване на нашия свят“ се проведе в аулата на Лесотехническия университет в София.

Източник: novini.bg