ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите ...

ЧЕЗ съобщава за планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 17 - 21 юни 2019 г. първа част.ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 17 - 21 юни 2019 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

ОБЛАСТ
Дата/период,    Времетраене,      Засегнат район /улици, квартал,  УПИ, ПИ/
В този текст са посочени датата, периода, времетраенето, населеното място и засегнатия район – улици, квартал,  УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес http://www. cez-rp. bg/bg/grafIcI/grafIk-na-planIranI-remontI

 

София-Град
Община Банкя  
На 22.06.2019 Г. /09:15 - 14:15 Ч./ -  Банкя, Общ. Столична:   Вършец  8, Пейо Яворов  10,27а,23,16,2,21,15,25а,17,5,7,9,23а,4,21а,9а,13,8,12,19,25,11,3, Стефан Стамболов/Будишин/  38,40,34,21,38б,19,19а,15,17,29,28а,32,27,30,23,25а,13,25,23а,40а, Хисаря  2
На 22.06.2019 Г. /09:15 - 15:15 Ч./ -  Банкя, Общ. Столична:   Хисаря  2
Община Витоша  
На 20.06.2019 Г. /09:30 - 15:30 Ч./ -  Ботевград:   В.З.Зелин
На 17.06.2019 Г. /09:00 - 16:15 Ч./   На 18.06.2019 Г. /09:00 - 16:15 Ч./   На 19.06.2019 Г. /09:00 - 16:15 Ч./   На 20.06.2019 Г. /09:00 - 16:15 Ч./   На 21.06.2019 Г. /09:00 - 16:15 Ч./ -  Владая:   22-Ра  , 22-Ра  , Асанова Чешма  Дясно,В.З.Асанова Чешма,Вила, Бистър Поток  29,22,31,Кв.2,35,30,26,24,32,20,33,25,37,21, Боев Рид  4,2, Борика  10,7 Зад Стадиона,8,5, Брезова Гора  12,23,25,5, Виров Дол  8,5,7,2,4,3,6, Войнишко Въстание  33,25,24,41а, Ела  3,5,10,7,12,6,3 А,10а, Елен  29,25,19,16,13,21,18,Ул. Елен И Страната,15,14,27,23, Китен  6,4,16,1,14,2б,2,8,12,3, Любомир Миланов  36,49,44,42,45,43,47, Момина Сълза  3, Орница  18а,10,38,1,34,18,5,28,20,30,8,2,8а,12,14,9,6,36,40,7,4,32, Превалски Езера  25, Приплат  Вила, Пролет  5,11,1,7,9,3, Проф.Ив.Шишманов/Баба Лина/  7а,4,8,7,6,13,20,9,11,5,1,3, Страната  4,10,14,8,12,13,6,16, Червена Трева  8,4,3, Юрушки Мостове  8
На 17.06.2019 Г. /09:45 - 16:15 Ч./   На 18.06.2019 Г. /09:45 - 16:15 Ч./ -  Владая:   22-Ра  , Пернишко Шосе  1,13,5,11а,9,21,15,7,23,3, Превалски Езера  18, Приплат  33,21,7,11а,15,19,17,30,27,20,12,6,5,10,34,2,26,2 Пр,28,9,14,32,35,11,31,22,13,24,9а,8,25,4,3,29,15а
На 17.06.2019 Г. /09:30 - 13:15 Ч./ -  Владая:   Еделвайс  3
На 19.06.2019 Г. /09:15 - 16:15 Ч./ -  София:   1-Ва  54,56, 1-Ва /Драгалевци/  48,55,49,55а,44,47,53,52а, 1-Ва/Студентска/  52,50, 2-Ра /Драгалевци/  49 В.З.Киноцентъра,56,52,50, 2-Ра/278/  54, Гена Димитрова  47, Проф.Александър Райчев/Кв.Витоша/  53,№54 Драгалевци,46

На 20.06.2019 Г. /09:15 - 16:15 Ч./ -  София:   1-Ва  Ул.Симеоновска 16, 10-Та /Кв.Симеоново/  3,14,8,2а,10,7,9,2,12,4,6, 11-Та /Кв.Симеоново/  5, 13-Та /Кв.Симеоново/  2,3,8,12,1,4,5,6, 14-Та /Кв.Симеоново/  3 Сладкарска Раб.,19,22,15б,20, 16-Та /Кв.Симеоново/  10,4 Ул. Боян Ничев 4,15,12,17а,11,6,9,1,17,14,№ 13,16, 17-Та /Кв.Симеоново/  4,8,2,6а,6,5,3, 20-Та /Кв.Симеоново/  8,6,10,4,5, 21-Ва /Кв.Симеоново/  5, 22/Кв.Симеоново/  31,29,27, 6-Та /Кв.Симеоново/  10а, 7-Ма /Кв.Симеоново/  6, 9-Та /Кв.Симеоново/  17,24,32,14,17а,8,33,2 Трафопост 9, Акад.Петър Динеков/445-Та/  8е Ела,8в Къща Върба,8 Б,8а Акация,8 Акация Север,8а,8 В Къща Върба,1,8г Къща Габър,8г Габер,8в,8 Къща Върба,8 Дъб,7,8 Ат.2,8 Г,8а Ж.К.Ботаника,8,8е, В.З. Симеоново - Драгалевци  , В.З.Сим.-Драг.Упи Xii-1199  , Витоша  , Драгалевци  Вила, Дядо Йоцо  5-А, Жасмин  18,26, Златен Век  30,39,11,43,4,21,12,19,20,15,26,23,28,18,13а,35,41,13,31,22,2,10, Никола Пиколо  4а, Симеоново  3а Ул.21,6 Ул.21, Симеоновска  23,22,28,27,19,15,18,24,18а,29,17,14а,16,20,26,14,25,15а, Симеоновско Шосе/Вол.Шосе/  22,140

На 17.06.2019 Г. /09:00 - 16:15 Ч./ -  София:   717-Та/Витоша/  27,25,2а,31, 717-Та/Витоша/  18а,24,18,16, 718-Та/Витоша/  9,2,7,3,1,5,10,8, 719-Та/Витоша/  8 Княжено,1,15,11а,10,6,22,4,5,12,11,17,9,16,21,7,23, 719-Та/Витоша/  19,17а,11а,36,20,32,35, 720-Та/Витоша/  7,2,6,4,5, 722-Ра/Витоша/  11,1,2 Княжево,3,4, 724-Та/Витоша/  Вила, 776-Та  12,14,3,10,3а,8,2,1,9,4,7,5, 781-Ва/Витоша/  12,3,10,1, Акад. Михаил Арнаудов  58а, Акад. Михаил Арнаудов  56,66, Виден Табаков  5, Витошко Цвете/Княжево/  9,13 В.З Килиите, Войнишко Въстание  49,15,16,4,31,20,47,19,3,37а,34,37,25,29,53,23,13,18,22,9,41,43,11,30,1,17,24,35,45,28,57,55,39,27,21, Детелина  , Детелина/Княжево/  Кв 18 Вз Килиите,3 М. Килиите, Люти Дол  7а,41, Офелиите /Владая/  12, Полско Цвете  29,14,28,21,9,5,15,32,7,25,8,16а,2,3,30,22,18,36,45,1,16,31,43,17,27,20,26б,38,26,12,13, Полско Цвете  54,50,107,73,36,33,48,66,50а,70,63,46д,52,22,76,27а,44,62,10а,40,101,65,24,24а,46,21,53,Вила,61,67,75,78,48a,71,16,29а,95,68, Роза  8,10а, Синята Скала  36, Синята Скала  64,56,80,53,32,55,21,3,52,38,60,49,82,62,64д,60б,56б,57,64г,31, Утринна Роса  9, Утринна Роса  10,6,4,12, Църквище  27,9,11,16а,№31,29,21,35,19,23,30,31,16,15,18,13,25,24,33,14,20,22,   9,   5,7,3 Ул.Детелина,11,16

На 19.06.2019 Г. /09:00 - 16:15 Ч./ -  София:   Xi-260 Кв.51  , Василий Врач/409/ /В.З.Симеоново-Драгалевци/  2,9, Войнишко Въстание  49,15,16,4,31,20,47,19,3,37а,34,37,25,29,53,23,13,18,22,9,41,43,11,30,1,17,24,35,45,28,57,55,39,27,21, Димитър Яблански  24, Околовръстен Път  Пицария,Ц.Село,79 Х-Л Царско Село, Офелиите /Владая/  12, Проф.Тодор Боров/407/ /В.З.Симеоново-Драгалевци/  1,6,11,8,15,12,10,4,2, Симеоново-Драгалевци I Част  Упи Xvi-224 Кв.2

На 17.06.2019 Г. /09:15 - 16:15 Ч./ - София:   Байкал 2,1, Кота 1050 137, Купените 18а,19,8,20,15а,18,22,22,14,16, Народен Певец 8,10, Преки Път/Димитър Монов/ 636 2,636, Проф. Дочо Леков /636-Та Р-Н Витоша/ 2, Три Кладенци 5

На 18.06.2019 Г. /09:15 - 16:15 Ч./ - София:   Божур 2

На 18.06.2019 Г. /08:45 - 16:15 Ч./ - София:   Братя Бъкстон 31,40,31г,31б, Бъкстон 27,27,31,27 40,31,40,40, Казбек 33, Тодор Каблешков 27 А,И Бъкстон,33,Бул. Бъкстон/Ул.Т.Каблешков

На 17.06.2019 Г. /09:30 - 15:30 Ч./ - София:   Бъкстон 19, 24, Бъкстон 19, 24

На 18.06.2019 Г. /09:30 - 15:30 Ч./ - София:   Витошко Лале /Павлово/ 12,14, Маринковица 2а, 6, 7, 7а, 9, 13, 16, 18а, 25, 29

На 21.06.2019 Г. /08:45 - 16:15 Ч./ - София:   Вихрен/Петър Тонев/ 11,9, Цар Борис Iii/Девети Септ. 215,219,211

На 17.06.2019 Г. /09:45 - 16:15 Ч./   На 18.06.2019 Г. /09:45 - 16:15 Ч./ - София:   Войнишко Въстание 2,35 Ул. Превалски Езера

На 18.06.2019 Г. /09:00 - 16:15 Ч./ - София:   Войнишко Въстание

49,15,16,4,31,20,47,19,3,37а,34,37,25,29,53,23,13,18,22,9,41,43,11,30,1,17,24,35,45,28,57,55,39,27,21, Герена/Драгалевци/ 3,1,5,7,4,6,2, Захари Зограф 37,21,19,30,27,40,22,52,31,44,29,46,33,48,39а,34,32,34а,43,37а,25,28,39,35,43а,25а,36,42,41,23,50,26,26а,24, Крушова Градина 51,34,62,49,48,37а,30,63а,61,24,38,43,59а,46,39,40,22,45,55а,52,57,47,57а,55,60,32,42,36,41,54, Момина Сълза / Кв.Симеоново 13,15б, Офелиите /Владая/ 12

На 20.06.2019 Г. /09:00 - 16:15 Ч./ - София:   Войнишко Въстание 49,15,16,4,31,20,47,19,3,37а,34,37,25,29,53,23,13,18,22,9,41,43,11,30,1,17,24,35,45,28,57,55,39,27,21, Офелиите /Владая/ 12

На 21.06.2019 Г. /09:00 - 16:15 Ч./ - София:   Войнишко Въстание 49,15,16,4,31,20,47,19,3,37а,34,37,25,29,53,23,13,18,22,9,41,43,11,30,1,17,24,35,45,28,57,55,39,27,21, Офелиите /Владая/ 12, Симеоновско Шосе 173

На 21.06.2019 Г. /09:30 - 15:30 Ч./ - София:   Ген. Суворов 75, 79, 93, 103, 111, 163а, Иван Сусанин 31, 37, 39, 40, Преки Път/Димитър Монов/ 6

На 17.06.2019 Г. /09:15 - 16:15 Ч./ - София:   Местност Черния Кос 10,Кв.5,70,6,Упи Vіі-81,Кв.5,Xv-93 Кв.4 №68134.1897.93.2,40,17,37,8,33,29,Вила

На 20.06.2019 Г. /09:30 - 15:30 Ч./ - София:   Проф.Иван Дуйчев/Знаменосец 1, 2, 4, 5, 7, 10, 11, 17, 19, 21, 23, 29, Симеон Радев/Кирил Янев/ 33, 41, 48, 53, 62, 86

Община Връбница  

На 18.06.2019 Г. /09:45 - 14:30 Ч./ - Мировяне:   Поделение 34430

На 17.06.2019 Г. /09:30 - 16:15 Ч./ - София:   269-Та/Връбница/ 6,8,4, Гайдарче 3,7,2,6,5а,5, Златен Клас Ул.Стоил Дудов, Ломско Шосе С/У№254,183а,254 Упи І-178 Кв.-5,127,189,190,179,177,202,206,183,189а, Острова 1,9,4,2, Парцел 226,Пл.№52,Кад.Лист №136 , Петър Михайлов 14

Община Илинден  

На 18.06.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./ - София:   Западен Парк 101 ;, Захарна Фабрика 110-То Училище ;120 А ;124 Б ;126 В ;130 ;18 Б ;2 А ;31 Б ;356 Бирария ;39 Аб ;44 ;44 Вх.А ;46 ;47 А

На 17.06.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./ - София:   Захарна Фабрика 48а ;56 ;56 1 ;58 ;59 ;61 ;62 А ;62 Г ;63 А ;69 ;77 ;Зах Фабрика Товарна Гара /Това ;Упи Іv Кв.3 М. Нпз Захарна Ф-Ка

Община Искър  

На 17.06.2019 Г. /08:30 - 16:30 Ч./ - София:   Дружба Бл.218, Дружба 72,70,71, Дружба 1 70,72,73,73, Тирана Ж.К. Дружба 1, До Бл. 73   Крш 3111

Община Красна Поляна  

На 20.06.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./ - София:   Западен Парк/Христо Михайло 62 А ;62 Б

На 21.06.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./ - София:   Западен Парк/Христо Михайло 62 В ;63 ;63 А ;81 ;83 ;86 Б ;92 ;94 ;95 ;96

На 20.06.2019 Г. /09:30 - 11:30 Ч./ - София:   Никола Мушанов 120

Община Красно Село  

На 17.06.2019 Г. /09:00 - 15:30 Ч./ - София:   Гоце Делчев 1 102,1 Спирка До Бл.102, Гоце Делчев/Емил Марков/ 102,101,102, Гоце Делчев/Жк Емил Марков/ 101,22,102, Костенски Водопад/Васил Дим 1 101

На 17.06.2019 Г. /09:00 - 16:15 Ч./ - София:   Звъника 11, Стрелбище Бл.114 Вх.В;Бл.112 Вх.А,Б,В, Цар Борис Iii   6, 7, 8, 9, 10

На 19.06.2019 Г. /09:00 - 16:15 Ч./ - София:   Хайдушка Поляна   4, 8, 84

Община Кремиковци  

На 17.06.2019 Г. /09:00 - 16:15 Ч./   На 18.06.2019 Г. /09:00 - 16:15 Ч./ - Бухово:   1 Май

На 20.06.2019 Г. /08:45 - 09:45 Ч.; 13:00 - 15:00 Ч./ - Горни Богров:   16448.7776.54 , Xviii-324,321, Кв.18 , Александър Стамболийски 3,1,Площада,4,9,7,1,5,2,1, Асен Златаров 1а,2,5,15,9,1,6 А,8,11,7,12 А,6,12б,12 Б,4,12,3,10, Ботунски Път 1а,5,1,2,3, Васил Левски 10,3,8,13а,19,19а,21,16,23,Манастира,17,4,18,5,14,25,15,1,9,13,11,31,37,28,43а,12,22,20,36,24,35,47,51,43,41,39,26,33,32,30,29,45, Здравец 9,28,15,26,1,13,5,13а,17,7,11,3, Кирил И Методий 6,3,4,1,2а,2,8, Кладенците 7,7а,9,3,1, Люлин/Лиляна Димитрова/ 5,1,6,3,4,8,9,12,10,7,8а,4, М. Шабаница Пи 16448.7742.32, М.Шабаница,Пи 16448.7721.566 , Мест.Кучешки Кладенци , Местн. Б.Убрещ , Местн.Воденицата 6,4,3,5,2,1, Местн.Долна Махала М.Горни Богров Упи Vіі-285,3,10,6,12,4,8, Местн.Кръста 5,2,1, Морава/Георги Димитров/ 7а9,10,9,6,8,1,5,13,3,2,15,12,7,9,20,16,34,26,30,18,28,17,24,12,32,22, Мургаш 2,8,6,4,10, Мусала/Васил Коларов/ 1,3,4, Незабравка 34,5,2а,6,1,3, Никола Вапцаров 2,1,4,9,8,3,7,5, Обреща 3,1,5, Поп Груйо 1,2,9,3,11,7,4,6,11б,7 Дърводелска Раб.,5, Рендова/Толбухин/ 6,2,1,4,3,11,20,12,10,16,14,15,8,18,7,13,9,9, Рибарица 1,2,3 А,3,3 Б,5, Стара Планина/Ганчо Шопа/ 2,1,5,7,4,3,14,10,6,16,12,9,11, Стефан Караджа 3,10,2,4,8,6,20,22,18,17,16,15,11,12,13,5,7,14, Стубела/Ленин/ 5,2,5а,3,4,1,9а,11,6,7а,4,10,7,8,9, Трайчо Костов 2,6,14,8,7,3,5,12,10,36, Трети Март/9 Септември/ 9,23,25,Павилион,1,6,10,21,15,12 Лекарски Кабинет,19,5,2,11,8,17,3,7,4,61,32,63,28,67,51,53,36,65,30,55,59,57,34,49,24,18,45,Общ. Кремиковци,47,35,41,37,29,26,14,31,39,43,22,20, Ул.В.Левски/Ал.Стамболийски , Упи Iii-Кв.29 М. Горни Богров , Х-493,Кв.42,Идент.16448.7721.546 , Хан Богров Читалище, Хемус 1,3,5,Пи 553, Хемус,Идент.16448.7721.801 , Христо Ботев 46,49,51,№48,50,47,43,44,39,41,42,45,40,14,18,31,23,11,25,12,5,30,34,3,17,21,8,28,15,10,9,19,6,27,26,13,7,4,16,36,35,22,37,70,67,68,71,63,66,69,65,64,56а,55,56,59,54,53,58,61,57,60, Чавдар 9,11,3,4,13,6,2,5,7,2а,1, Черковна/Мироско Райчев/ 18,11,13 А,10,13,20а,20,2,Черква,14,21,12,3,8,22,5,15,6,19,19 А,17,16,23,4,1,24, Шабаница 36,21,23а,38,27,25,40,23,10,17,30,6,15а,19,Пи 10023 Кв.Б-4 11-5,1,32,22,26,20,24,18,30a,36-28,8,42-34,15,4,16,28,12, Шипка 4 А,1,12,3,10,4,8,2,6а

На 20.06.2019 Г. /08:45 - 09:45 Ч.; 13:00 - 15:00 Ч./ - Долни Богров:   1 1,54,51а,109,59,69,111,91,62,47,105,84,66,55,67,90,61,68,103,58,79,53,75,51,86,87,107,113,48,46,77,52,101,70,57,56,64,73,60,93,50,78,49,76,88,7,Помпа До Ул.1-Ва №17,74,68,Манастир,10,14,1,На Разклона,До Бензиностанцията,9,11,Помпа,6,7,4,5,12,Пазар Животни,1,36,28,16,20,23,41,21,39,33,18,29,37,45,40,31,43,1,27,13,44,24,42,35,25,17,43а, 1-Ва 97, 10 9,2,6,11,3а,13,10,15,14,5а,1,3,7,12,16,№ 21,19,14а, 11 6,1,16,10,5,4,7,20,3,12,18, 12 2,3,2а,14,19,5,12,9,13,17,11,№17,4,7,6, 13 1,3,10,8,4,6,32,38,42,13,12,7,17,15б,24,2а,6,14,9,8,30,20,4,10,28,15,27,Пи 22304.7891.241.1, 14 14,23,20,12,4,19,21,11,2,1,5,10,8,7,3,18,2/3,6,16, 15 33,1,36,5,24,3,31,11,38,22,37,7,20,15,19,8,18,17,19а,9,4,6,13,2,69,76,45а,67,49,43,44,59,74,78,64,62,52,46,48,56,66,65,72,68,47,50,45,60, 16 9,6,7,8,18,3,1а,1,20,15,10,4а,28,12,4,5,24,62,57,80,70,58,47,52,76,45,55,37,78,60,82,61,66,41,35,2,2а,22,34,25,Пи 22304.7891.9821,48,46,26,54,42,30,27,38,32,28,Пи Идент.22304.7891.9813,68 Идент.22304.7891.678,19, 2 278,23,29,13,10,19,20,9,5,7,2,14,15,26,18,11,17,16,29,24,12,11а Упи Іі-107,108 Кв.4, 20 10,4,7,8,11,2,1,3,9,6,5,14,13,И 31ул,Кв.38, 21 1а,8,10,11,4,9,12,1,15,7,5, 24 21,16,15,10,39,26,18,22,1,2,12,6,9,5,14,7, 25 5а,5,2,6,3,10,17,14,22,16,10а,20,19,13, 26 9,5,3,7,2,4,9, 27 2,7,3, 28 3,7,4,2,10,8,12,16,1,20,14,22,26, 29 3,7,1,4,2, 3 3,1,21,37,2,17,27,39а,35,33,15,39,4,21,13,11,19,23,29 А, 31 3,18,27,16,31,20,22,25,33,34,13,№14,1,Помпа,Парц.40,24,17,26,21,29, 33 3, 35 12,18,2,28а,8,22,10,4,6,34,26,40,30,44,38,32,36,24,19,11,5,37,31,41,17,15,23,39,21,3,27,Помпа,33,7,1,Кв.4, 36 11,12,1,8,16,3,2,6,14,18,7,9,4, 37 10,Строителство На Ограда,4,6,2,3,8,7,5, 38 5а,8,4,10,5,3,1, 39 4,5,8,9,7,2,Помпа,15,6,12, 4 7,1,5,3,9,3а,4,16,16а,32,18,14,22,28,26,12,20,30,24, 40 9,39 До Склада,1,1а,11,7, 41 4,2,1а,10,1, 5 2,6,4,32,39,24,20,22,3,20а,40,34,16,44,42,46, 7 6,7,2,16,4,18,12,13,1,8,20,10,14, 8 5,1,7,2,3,10,9,12,13, 9 4,1,7,8,3,2, I-642 ,Кв.44 , Іх-356 Кв.18 , №692,Кв.Б-2-91а Землището На С.Долни Богров, Стопански Двор Чочая , Упи 9-245 Кв 16 , Упи Iv-376 Кв.28 , Упи Іх, Кв.24

На 20.06.2019 Г. /09:00 - 16:30 Ч./   На 21.06.2019 Г. /09:00 - 16:30 Ч./ - София:   12-Та/Враждебна/ Павилион До Читалището,8,1,16,11,7,6,12а,18,9,12,3,13,2,4,14,5а,10,5, 62-Ра/Враждебна/ 3,1,2, Вировете,Р-Н Кремиковци , Жак Дюкло 69,59, М.Вировете , Чепинско Шосе 50,58,34,36,52,30,33,48,2,44,П-Л 014006,32а,54,56,46,32,41,37

На 20.06.2019 Г. /08:45 - 09:45 Ч.; 13:00 - 15:00 Ч./ - София:  1-Ва 31,59, 12-Та/Враждебна/ 3, I-37,42 ,Кв.1а Бул.Ботевгр.Шосе И Околовр.Път, Ботевградско Шосе/Мизия/ 555 Помпа,525,525,525,525,695,Долни Богров,Пл.31 И 32,346 М.Враждебна Имот 266/16, Враждебна , Долна Махала 2, Долни Богров Ул.9 -2,Стоп.Двор,Сметището,24 Ул.5-Та,Ул.31,1 Ткзс,Упи 691,Упи 70006 М. Кориите,Скл. База, Долни Богров, М.Герено , Кремиковци 15 Д. Богров Ул.40,Долни Богров М. Герена, Незабравка 2, Стефан Киров 6, Чавдар 1, Чепинско Шосе 15

На 17.06.2019 Г. /09:00 - 16:30 Ч./   На 18.06.2019 Г. /09:00 - 16:30 Ч./   На 19.06.2019 Г. /09:00 - 16:30 Ч./ - София:   Вировете,Р-Н Кремиковци , Жак Дюкло 69,59, М.Вировете , Чепинско Шосе 50,58,34,36,52,30,33,48,2,44,П-Л 014006,32а,54,56,46,32,41,37

На 18.06.2019 Г. /13:00 - 16:30 Ч./ - София:   Враждебна 1, Враждебна Мвр

На 19.06.2019 Г. /08:45 - 13:00 Ч./ - София:   Враждебна Летище

На 17.06.2019 Г. /09:00 - 16:15 Ч./   На 18.06.2019 Г. /09:00 - 16:15 Ч./ - София:   Гергана /Сеславци/ 3,5,4,7,8,1, Кокиче /Сеславци/ 5, Липа /Сеславци/ 1,3,7,2, Малина /Сеславци/ 1, Мургаш /Сеславци/ 24,32 Склад,22,6,26,16,30,2а,4,32,2,10,12,Магазин За Пром.Стоки,14, Сеславци Язовира - Склад, Стара Планина Сеславци, Стара Планина /Сеславци/ Парка С/У Училище,Упи-Хіv Кв.12 До Читалището,27, Тинтява /Сеславци/ 7,11,1,8,9,10,15,2,4,14,6,5, Тодор Каблешков /Сеславци/ 5,10,17,15,13а,13,2,11,7,4,15а,3,8,9,6, Чавдар /Сеславци/ 9

На 20.06.2019 Г. /09:00 - 13:00 Ч./ - София

На 20.06.2019 Г. /08:45 - 09:45 Ч.; 13:00 - 15:00 Ч./ - Яна:   Безименна

Следва втора част.

Източник: 3e-news.net