Бургас. Министерството на културата стартира информационна кампания по програма Културно

Бургас. Министерството на културата стартира информационна кампания по програма Културно ...

Бургас: Информационна кампания по програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ на Министерството на културата ще се проведе в града.

Бургас. Министерството на културата стартира информационна кампания по програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ от 10 септември в различни градове на страната. В град Бургас събитието ще се проведе в културен център „Морско казино“ от 13.30 часа, като за целта е необходимо да се попълни заявка за участие на този интернет адрес. Това съобщиха от пресцентъра на Община Бургас. В рамките на събитието експерти от Министерството на културата ще представят Условията за кандидатстване по програмата, а потенциалните бенефициенти ще имат възможност да зададат въпросите си във връзка с кандидатстването и подготвянето на проектни предложения. Програма PA 14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ се фокусира върху ролята на културата и културното наследство като ресурси за местно и регионално развитие. Резултат 2 „Подобрен достъп до култура и изкуства“ ще подкрепи проекти, позволяващи организирането на разнообразни артистични и творчески събития, фестивали, пърформанси, изложби и инициативи, които ще съживят периферните пространства, ще вдъхнат нов живот в по-малки градове и села и не на последно място – ще привлекат и ангажират нови публики. Целта на информационните дни е поканата да достигне до най-широк кръг потенциални кандидати и заинтересованите страни да бъдат запознати с възможностите за финансиране по Резултат 2 „Подобрен достъп до култура и изкуства“ по Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.
Финансовият механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. предоставя средства, осигурени от Кралство Норвегия, Република Исландия и Княжество Лихтенщайн. Целта е намаляване на икономическите и социалните различия в Европа и засилване на двустранните отношения между страните-донори и страните-бенефициенти чрез финансиране на няколко приоритетни сектора, сред които култура, гражданско общество, добро управление, основни права и свободи.

Източник: focus-news.net