BtvДвайсет и един метра широко, триста метра дълго е знамето

BtvДвайсет и един метра широко, триста метра дълго е знамето ...

Бивша учителка уши знаме с размер на цяла нива.Btv

Двайсет и един метра широко, триста метра дълго е знамето за събора в Рожен

Бивша учителка започна да шие знамена и казва, че това е работата, с която се гордее. Какъв е начинът да ушиеш знаме, което е двайсет и един метра широко?

Половината знаме е поне три хиляди и няколко метра плат.

За цялото ще използват шест хиляди квадратни метра плат, колкото шест декара нива.

Двайсет и един метра широко, триста метра дълго. Това е знамето за събора в Рожен.

Знамето е толкова голямо, че само, за да се разпъне, трябва един ден.А представете си какво е да трябва да го ушиеш - двайсет и един метра на триста.

Преди двайсет години била учителка. Потрябвало й знаме за училището, но в Първомай никой не шиел знамена. Така започнала - ушила си знамето сама, а сега е с цех за знамена и репутация.

Източник: petel.bg