Брутният вътрешен продукт на България се повиши през първото третото

Брутният вътрешен продукт на България се повиши през първото третото ...

НСИ: Ускоряване на икономическия растеж до 3,4% през първото тримесечие на годината.


Брутният вътрешен продукт на България се повиши през първото третото тримесечие на 2019 година с 1,1% спрямо последното тримесечие на преходната година, когато нарасна с 0,8%, като на годишна база икономическият растеж се ускори до 3,4% от 3,2% в края на 2018-а, показва експресна оценка на Националния статистически институт (НСИ).

Това представлява най-солидното повишаване на БВП на тримесечна база от края на 2016 година насам, докато експанзията на годишна база се върна на нейното ниво от второто тримесечие на 2018-а година.

Според експресната оценка на НСИ за първото тримесечие на 2019 година брутният вътрешен продукт в номинално изражение възлиза на 23,884 млрд. лева, а реализираната добавена стойност е в размер на 20,301 млрд. лева.

Най-голям дял в БВП отново заема крайното потребление (цели 83,9% от БВП), което в стойностно изражение възлиза на 20,042 млрд. лева. През първото тримесечие на настоящата година бруто капиталообразуването е за 3,820 млрд. лева и формира 16,0% от БВП на страната.

Източник: cross.bg