Брутният вътрешен продукт (БВП) на еврозоната нарасна на сезонно-коригирана база

Брутният вътрешен продукт (БВП) на еврозоната нарасна на сезонно-коригирана база ...

Икономическият ръст на еврозоната се ограничи до 2.5% през 2017 г..


Брутният вътрешен продукт (БВП) на еврозоната нарасна на сезонно-коригирана база през периода октомври-декември 2017 година с 0,6% спрямо третото тримесечие, когато се повиши с 0,7 на сто, показват предварителни данни на Евростат.

На годишна база растежът на БВП на 19-те страни от единния валутен блок се забави през последното тримесечие на 2017 година до 2,7% от 2,8% през предходните три месеца.

За цялата 2017 година БВП на еврозоната нарасна с 2,5%, като това представлява най-добрата икономическа експанзия от 2007 година насам.  

Според предварителните данни на Евростат, БВП на Европейския съюз (ЕС) през последното тримесечие на 2017 година също нарасна с 0,6% спрямо периода юли-септември, когато европейската икономика се разшири с 0,7%.  

На годишна база икономиката на ЕС се разшири през четвъртото тримесечие на 2017 година с 2,6% след експанзия с 2,8% през третото тримесечие, като за цялата 2017 година БВП на ЕС нарасна с 2,5 на сто.  

По-рано днес Националният статистически институт (НСИ) представи предварителна оценка за представянето на българската икономика в края на 2017 година. БВП на България нарасна през последното тримесечие на 2017 година с 0,8% спрямо третото тримесечие и с 3,6% спрямо година по-рано, като изгуби част от възходящия импулс през периода юли-септември, когато БВП нарасна с 0,9% на тримесечна и с 3,9% на годишна база.

 

 

Източник: econ.bg