Броят на жилищата във Франция се увеличава по-бързо отколкото броят

Броят на жилищата във Франция се увеличава по-бързо отколкото броят ...

Пустеещи жилища и във Франция.


Броят на жилищата във Франция се увеличава по-бързо отколкото броят на хората. Именно това е причината и на пазара на недвижими имоти да се появят повече пустеещи апартаменти. Средно по 374 00 нови жилища са се строeли годишно в периода 2010-2015 гг. За периода 1990-1999 гг. техният брой е бил 290 000 на година, а за 1999-2010 гг. - 364 000 жилищни единици годишно са се изграждали. Това е близо двойно повече в сравнение с това, което се строи във Великобритания, правят съпоставка анализатори.

Показателят също така надвишава двойно темпът на нарастване на населението. За разглеждания период броят на хората в еlропейската държава се е увеличил едва с 0.5%, а количеството нови жилища бележи ръст от 1.1%.

Нарастването на броя на жилищата се наложи с цел да задоволи потребностите на нарастващото население. За целта са били нужни 140 000 жилищни единици на година. Също така са били необходими още 105 000 жилища, за да се задоволи нарастlащият брой на малките домакинства - разведени, хора, които дълго време живеят сами. Останалите 41 000 жилища са се строeли с цел имот за почивка и за задоволяването на различни професионални нужди.

Това означава, че всяка година в периода 2010-2015 гг. броят на свободните жилищни единици се е увеличил с 87 000 на годишна база. В същото време темпът на ръст на свободните жилища се е увеличавал средно с 3.4% на година за периода 2010-2015 гг. Това е два пъти и половина повече в сравнение с периода 1999-2010 гг. и шест пъти повече спрямо периода 1990-1999 гг.

В резултат през 2016 г. броят на свободните жилища е бил около 2.8 млн. жилищни единици, или 8% от целия жилищен фонд. За сравнение, във Великобритания пустеещите жилища са 600 000 броя или 2.5% от жилищния фонд. Преобладаващата част от тях са в луксозния сегмент.

Източник: fakti.bg