Британското издание Гардиън разкри 20-те компании в областта на изкопаемите

Британското издание Гардиън разкри 20-те компании в областта на изкопаемите ...

20 мултинационални и държавни компании зад една трета от всички въглеродни емисии.


Британското издание "Гардиън" разкри 20-те компании в областта на изкопаемите горива, чиято безпощадна експлоатация на световните запаси от нефт, газ и въглища може да бъде пряко свързана с повече от една трета от всички емисии на газове с парников ефект на планетата в съвременната епоха.

Нови данни на световноизвестни изследователи разкриват как тази кохорта от държавни и мултинационални компании водят нещата до извънредно положение с климата, което заплашва бъдещето на човечеството и хвърлят светлина как те са продължили да разширяват дейността си, въпреки че са наясно с пагубното въздействие на индустрията върху планетата.

Анализът, извършен от Ричард Хеде от Института за климатична отговорност в САЩ, който е водещата световна институция за ролята на голямата петролна индустрия в ескалирането на извънредното положение с климата, оценява какво мултинационалните корпорации са извлекли от земята и последващите емисии, за които тези изкопаеми горива са отговорни от 1965 г. насам - моментът, когато експертите казват, че въздействието върху околната среда на изкопаемите горива е било известно както на водещите фигури в индустрията, така и на политиците.

Първите 20 компании в списъка са допринесли за 35 на сто от всичкия свързан с енергия въглероден диоксид (CO2) и метан в световен мащаб, възлизащ в абсолютно число на 480 млрд. тона еквивалент на CO2 от 1965 г.

Сред компаниите са включени такива, които са собственост на инвеститори - като "Шеврон", Exxon Mobil, BP и Shell, така и държавни компании, включително саудитската Saudi Aramco и "Газпром".

"Шеврон" оглавява списъка на осемте корпорации, собственост на инвеститори, следвана от Exxon, BP и Shell. Заедно тези четири глобални компании стоят зад повече от 10 процента от въглеродните емисии в света от 1965 г. насам.

Дванадесет от първите 20 компании са държавна собственост и заедно техните извличания на изкопаеми горива са отговорни за 20 процента от общите емисии за същия период. Водещият държавен замърсител е Saudi Aramco, която е произвела 4,38% от общото количество в световен мащаб.

Майкъл Ман, един от водещите световни учени в областта на климата, заяви, че констатациите хвърлят светлина върху ролята на компаниите, боравещи с изкопаеми горива и призова политиците по време на предстоящите преговори за климата в Чили през декември да предприемат спешни мерки за ограничаване на тяхната дейност.

"Голямата трагедия на климатичната криза е, че седем и половина милиарда души трябва да плащат цената - под формата на деградирала планета - така че няколко десетки замърсяващи компании могат да продължат да реализират рекордни печалби. Големият морален провал на нашата политическа система е, че позволихме това да се случи", подчертава Майкъл Ман.

Глобалният списък на замърсителите използва съобщаваното от компаниите годишно производство на петрол, природен газ и въглища, след което изчислява каква част от въглерода и метана в произведените горива се отделят в атмосферата по цялата верига на доставките - от добива до крайното потребление.

Установено е, че 90% от емисиите, дължащи се на първите 20 виновници за климата, са от използването на техните продукти, като бензин, самолетно гориво, природен газ и въглища за отопление. Една десета идва от извличането, рафинирането и доставянето на готовите горива.

Източник: news.bg