Близо 600 държавни и общински училища в цялата страна ще

Близо 600 държавни и общински училища в цялата страна ще ...

С под 3 млн.лв. купуват нови шкафчета за учениците в 600 училища.


Близо 600 държавни и общински училища в цялата страна ще закупят нови шкафчета за ученици от I до VII клас. Средствата за мебелите идват по национална програма "Осигуряване на съвременна образователна среда" и са на стойност 2 894 068 лв. С тях ще бъдат закупени 111 815 шкафчета.

Това е една от мерките на министерството за олекотяване на ученическите раници. В тях децата могат да съхраняват учебници, учебни комплекти, помагала и други материали, необходими за образователния процес, екипи за физическо възпитание и лични вещи.

Списъкът на класираните е публикуван на официалната страница на МОН.

Общо 742 училища са кандидатствали за съфинансиране от Министерството на образованието и науката (МОН). Класирането на училищата е извършено според най-ниската искана сума на брой шкафче.

По националната програма "Осигуряване на съвременна образователна среда" ще бъдат отпуснати и средства за подобряване на условията за експериментална работа по природни науки.

244 държавни и 1880 общински училища към МОН и 23 училища към Министерството на културата ще могат да закупят уреди за наблюдение като микроскопи и лупи, химикали, епруветки, колби и др. за лабораторни упражнения по биология в VII и IX клас. За часовете по физика в същите класове могат да се набавят набори за електричество, за механични трептения и звук, за светлина и др., както и различни химикали, ръкавици и предпазни очила за опитите по химия.

Източник: news.bg