Близо 1 240 000 лева инвестира община Асеновград в благоустрояването

Близо 1 240 000 лева инвестира община Асеновград в благоустрояването ...

Зелена светлина за благоустрояването на Зона 5 в асеновградския кв. Запад.

Близо 1 240 000 лева инвестира община Асеновград в благоустрояването на Зона 5 в квартал "Запад". Това трябва да се случи в срок от 16 месеца. С решение от 02.10.19 г. Управителният орган на Оперативна програма „Региони в растеж 2014 г. - 2020 г.” (ОПРР) одобри проект „Градска среда – благоустрояване на открити публични пространства в град Асеновград, квартал "Запад" – Зона 5”. Проектното предложение е част от Инвестиционната програма на община Асеновград за реализация на  Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие /ИПГВР/ за периода 2014 г. - 2020 г.
Основната му цел е подобряване на градската среда чрез изпълнение на мащабни озеленителни дейности и изграждане на поливна система, детски и спортни площадки, кътове за отдих, рехабилитация на улични и тротоарни настилки и на система за видеонаблюдение. Планира се и поставяне на енергоспестяващо осветление. Зона 5 на квартал „Запад” е с площ от приблизително 20 декара и включва територията на междублоковите пространства на блокове с номера 102, 103, 104, 105 и 106, граничещи с улица „Стоян Джансъзов”.
Изпълнителите по дейности на проекта са вече избрани и се предвижда работата да стартира в най-кратки срокове, посочват от местната управа. С реализацията на проекта ще  бъде завършено пълното инфраструктурно обновяване на квартала. Припомняме, че сумата в размер на около 1 240 000 лева остана като спестен финансов ресурс, след провеждане на обществените поръчки по два проекта в общината - благоустрояването на "Запад" (над 960 000 лева) и образователна инфраструктура (близо 280 000 лева).

Източник: actualno.com