Благоевград. До един месец ще започне изграждането на зелени пояси

Благоевград. До един месец ще започне изграждането на зелени пояси ...

Благоевград: До месец започва изграждането на зелени пояси.

Благоевград. До един месец ще започне изграждането на зелени пояси по основните пътни артерии в Благоевград, съобщиха от пресцентъра на Общината. Първият в историята на общината ландшафтен проект вече е одобрен от Експертен съвет по устройство на територията, като в момента се подбира и самата растителност. Той е частичен и предстои да бъде надграждан. Зелени зони ще бъдат изградени в Централна градска част и в кварталите в града. Ще бъде засадена дървесна и храстовидна растителност от иглолистни и широколистни видове.
През първия етап ще бъдат обхванати участъци от ключови улици и булеварди. Това са: бул. „Св. св. Кирил и Методий“, ул. „Иван Михайлов“, бул. „Васил Левски“, бул. „Джеймс Баучер“, „14-ти полк“, ул. Симеон Радев“, бул. „Пейо Яворов“, бул. „Св. Димитър Солунски“, ул. „Славянска“, бул. „Ал. Стамболийски“. Ще бъдат озеленени площи при изхода за град София, при Стария гробищен парк и бул. „Св. Димитър Солунски“ и бул. „Пейо Яворов“ (изхода към Банско). С изграждането на допълнителни зелени пространства ще бъдат редуцирани вредните емисии, а Благоевград ще се превърне в още по-приветливо място. За да бъдат намалени нивата на замърсяване, тази година бяха подменени и автобусите от градския транспорт. Новите превозни средства отговарят на екологичен стандарт евро 5.

Източник: focus-news.net