Бизнесът в три от петте региона на България влошава плановете

Бизнесът в три от петте региона на България влошава плановете ...

"Менпауър": Бизнесът в три от пет региона влошава прогнозите си за наемане на служители.Бизнесът в три от петте региона на България влошава плановете си за наемане на служители през идните три месеца в сравнение със същия период на миналата година. Очаквано фирмите във Варна планират през следващото тримесечие най-голям ръст на заетостта.Работодателите предвиждат увеличение на служителите в осем от 10-те индустриални сектора. Това показват данните от традиционното изследване на "Менпауър", което разделя страната на пет региона - Бургас, Варна, Пловдив, Русе и София.

През следващото тримесечие работодателите очакват увеличение на заетостта във всички видове (по големина) организации. Големите фирми прогнозират ръст на заетостта с 20%, малките и средните - с 6%, докато прогнозата на работодателите от микропредприятията е за ръст на заетостта от 1%.

По традиция заради туризма през лятото заетостта се увеличава, което обяснява и защо

фирмите от Варна прогнозират най-голям ръст на заетостта

през следващите три месеца - с 12%. Макар и с по-малки проценти работодателите във всички пет региона очакват да увеличат заетостта през периода юли-септември. За София очакването е за ръст на служителите от 7%, за Бургас и Пловдив - 6 на сто, а за Русе - с 5%.

В сравнение с второто тримесечие на 2019 г. работодателите във Варна отчитат леко подобрение от 4 процентни пункта, но прогнозата за Русе е по-слаба с 2 процентни пункта. Плановете за наемане на служители не търпят промяна както в Бургас, така и в София и остават сравнително стабилни в Пловдив.

Намеренията за наемане отслабват в три от петте региона

в сравнение със същия период на миналата година. Прогнозите за Бургас, Пловдив и Русе намаляват с 3 процентни пункта. В същото време плановете за наемане остават сравнително стабилни във Варна и без промяна в София.

През следващото тримесечие работодателите предвиждат увеличение на служителите в осем от 10-те индустриални сектора. Най-силен темп на наемане се очаква в сектор "Финанси, застраховане, недвижими имоти и бизнес услуги", където нетната прогноза за заетостта е +16%. Работодателите от сектор "Електричество, газ и вода" отчитат значителни планове за наемане с прогноза от +11%, а секторите "Транспорт, складове и комуникации" и "Строителство" отчитат прогнози от съответно +10% и +9%.

В същото време работодателите от сектор "Минно дело" очакват да намалят заетостта, като отчитат прогноза от -2%, докато работодателите от сектор "Хотелиерство и ресторантьорство" предвиждат застинал пазар на труда с прогноза от 0%.

В сравнение с предишното тримесечие

работодателите в шест от 10-те индустриални сектора споделят по-силни перспективи за наемане.

Значително увеличение от 9 процентни пункта е отчетено в сектор "Земеделие, горско стопанство, лов и риболов", докато прогнозите за сектор "Електричество, газ и вода" и "Финанси, Сравнение по сектори застраховане, недвижими имоти и бизнес услуги" се увеличават със съответно 5 и 4 процентни пункта. В същото време намеренията за наемане намаляват в три сектора, като най-значителен спад от 7 процентни пункта има в сектор "Производство".

Спрямо същия период на миналата година работодателите в пет от 10-те индустриални сектора отчитат по-добри планове за наемане.

Източник: dnevnik.bg