Бизнес центърът за подпомагане на малки и средни предприятия в

Бизнес центърът за подпомагане на малки и средни предприятия в ...

Представят 20 села, обекти на туризъм в района Русе - Гюргево.

Бизнес центърът за подпомагане на малки и средни предприятия в Русе ще популяризира 20 дестинации за развитие на селския туризъм в района Русе – Гюргево. За целта ще бъдат създадени туристически пътеводител, фотоалбум и кратки промоционални клипове, представящи 20 села от областите Русе и Гюргево.
Пътеводителят ще информира за 20-те селища, избрани във връзка с потенциален интерес за посещение, туристически пътеки, описание на традиционните продукти в съответния регион, както и места за настаняване и възможности за хранене.
Фотоалбумът съдържа 100 снимки от 20-те села, представени в уникален формат: като отделни пощенски картички, които могат да бъдат откъснати от албума.
Посочените български и румънски села вече се популяризират и чрез заснетите кратки видеоклипове, както и статии в медиите, които представят културното и природното богатство, специфично за всяко село и които правят съответното село дестинация за практикуване на селски туризъм. Форматът на отделните видеа включва след представянето на всяко румънско село, предложение за пътека, която да го свърже с едно от българските села, промотирани по проекта. Съответно всяко видео, което представя българско село, включва и предложение за пътека, която води към едно от румънските села по проекта.
Европроектът е на стойност 300 000 евро и се изпълнява заедно с асоциация „Конгресно и посетителско бюро Източен Дунав“ от Гюргево.

Източник: actualno.com