Безспорно един от икономическите сектори, който бележи осезаемо развитие през

Безспорно един от икономическите сектори, който бележи осезаемо развитие през ...

Ритейл секторът – положителни перспективи и добри отправни точки за развитие.


Безспорно един от икономическите сектори, който бележи осезаемо развитие през последното десетилетие, е този на ритейла. С приемането на страната ни в Европейския съюз през 2007 г. се постигна промяна в икономическата ситуация, която даде възможност българските представители на сектора да обърнат поглед на Запад, а големи чуждестранни играчи да отворят пазарите си за страната ни и да разкрият свои представителства тук.

„Очакванията за периода 2019-2023 г. са българският ритейл сектор да бележи ръст в редица показатели“, според специализиран доклад, изготвен от EUROMONITOR INTERNATIONAL. Сред индикаторите са нарастващият пазар на дребно, развиващият се интернет ритейл и дигиталните решения.

Съгласно проучването през разглеждания 4-годишен период, при запазване на настоящите икономически тенденции, пазарът на дребно ще бележи постоянен и последователен ръст. Ако през 2018 г. той е възлизал на около 23 млрд. лв., то очакванията са през 2023 г. пазарът да достигне 28 млрд. лв. През 2007 г., когато страната ни е приета в ЕС, секторът е възлизал на 15 млрд. лв. Това означава, че при настоящите икономически условия през 2023 г. секторът ще отбележи близо 80% ръст спрямо годината на влизането ни в европейското бизнес семейство.

Източник: fakti.bg