Бари. В 10:13 часá (11:13 у нас) тази сутрин в

Бари. В 10:13 часá (11:13 у нас) тази сутрин в ...

Румяна Главчева, експерт-сеизмолог, дописен член на БАНИ: На 50 километра от Бари, Италия, е регистрирано усетено земетресение.

Бари. В 10:13 часá (11:13 у нас) тази сутрин в района Барлета-Андриа-Трани на югоизточна Италия е усетено земетресение с максимална интензивност от V степен (масово усещане, падане на леки и незакрепени предмети). Земетресението е с магнитуд 3.9-4.0. Епицентърът е в източната част от територията на Италия, много близо до адриатическия бряг. Относно дълбочината на сеизмичния източник налице е несъгласие в оценките на Националния институт по геофизика и вулканология (Рим) и Евро-Средиземноморския сеизмологичен център – 35 км и 10 км, съответно. Римският център използва 182 вълнови встъпления, Европейският център – 79. Националното решение се основава на по-добро обкръжение от регистрации в сравнение с решението в Европейския център – азимутален недостиг на информация от 52о срещу 79о. И най-важното – близко разположение на регистрационните пунктове и добро познаване качествата на земната среда, през която се разпространяват сеизмичните сигнали, дават предимство за достоверността на дълбочинната оценка, предложена от италианския институт. Териториалното разпределение на силата на въздействие от земетресението (илюстрация на полето на сеизмичната интензивност, подготвена в италианския институт, въз основа на 821 сведения от 224 общини) потвърждава хипотезата за относително по-голяма дълбочина. И ето – максимални сътресения от V степен са засвидетелствани не в района на епицентъра, а на 20 и повече километра от него; полето с тази интензивност е “накъсано”.
Италианският институт разполага с много добре документирана и проучена информация за земетръсното минало на територията. Недалеч, между Трани и Бишелие на по-малко от 20 км в югоизточна посока от днешния трус, се е случвало земетресение с изчислителна магнитудна оценка 5.7 през 1560 година. Само на единици километри южно от днешното събитие, между Барлета и Андриа, е локализиран епицентърът на земетресение с магнитуд 4.9 от 1689 година.

Румяна Главчева, експерт-сеизмолог, дописен член на БАНИ, дългогодишен ръководител на секция „Сеизмология” в Геофизичен институт (дн. НИГГГ-БАН)

Източник: focus-news.net