Българската стопанска камара (БСК) се обяви против предложената от финансовото

Българската стопанска камара (БСК) се обяви против предложената от финансовото ...

Бизнесът се обяви против затягането на контрола върху регистрацията по ДДС.


Българската стопанска камара (БСК) се обяви против предложената от финансовото министерство законова поправка, с която се затяга режимът за регистрация по ДДС. Според бизнеса в опит да пресекат измамите с избягване на регистрацията чрез формална смяна на собствеността МФ ще затрудни коректните фирми. Вчера депутатите от бюджетната комисия в парламента гласуваха на първо четене промени в закона за ДДС заедно с пакета данъчни изменения за 2019 г. В същото време шефката на комисията Менда Стоянова обеща между първо и второ четене новата разпоредба да се прецизира.

Според новия текст, когато две или повече свързани фирми извършват една след друга еднородна дейност в един и същ търговски обект, в облагаемия оборот ще се включват приходите от всички фирми, работили в обекта за последните 12 месеца. Под еднородна дейност се разбира предлагането на идентични стоки и услуги, едни и същи активи, персонал, търговски марки, доставчици, клиенти или наименование на обекта.

От БСК се притесняват от текста, че оборотите ще се обединяват и когато лицата действат съгласувано и уговарят условия, различни от обичайните. (В първоначалния текст, представен за публично обсъждане, формулировката беше за “привидно свързани лица”, като се имаше предвид такива, между които съществуват икономически, организационни, семейни или други обвързаности.) 

"Определението "лица, действащи съгласувано" създава изключително широки възможности за интерпретация и субективизъм от страна на данъчната администрация да определя дали между конкретни лица съществува обвързаност и да преценява дали те действат съгласувано", посочи вчера по време на обсъжданията в бюджетната комисия Димитър Бранков, зам.-председател на БСК. Според работодателската организация се въвеждат допълнителни критерии за свързаност, извън посочените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, който е нормативен акт от по-висок ранг. Освен това се създават затруднения за малките фирми.

Експерти също коментираха, че разпоредбата е спорна, защото може да навреди на добросъвестни търговци, които търсят да купят разработен бизнес - заведение например. От финансовото министерство посочиха, че именно в сектора на ресторантьорството са широко разпространени опитите да се избегне регистрацията по ДДС чрез формална смяна на собствеността. "Непосредствено преди достигане на оборота от 50 000 лв. собствениците на заведения скоростно прехвърлят фирмата и така избягват плащането на налога", поясни зам.-министърът на финансите Росица Велкова. Тя посочи, че липсата на дефиниция за лица, които действат съгласувано, е причина актовете на НАП при констатиране на тези нарушения да падат в съда. "Независимо че търговската марка, персоналът, менюто, обектите са същите, те дерегистрират старите касови апарати и монтират нови. Има случаи на заведения с големи обороти, които на 4 дни регистрират нова фирма", посочи Велкова.

Според шефката на бюджетната комисия Менда Стоянова тази измама е станала "национален спорт". По този начин години наред съществувала известна верига сладкарници. "Ще помислим обаче за уточнения, така че да не затормозим малките фирми", каза Стоянова.

Преди година пак с поправки в закона за ДДС бе съкратен на 7 дни срокът за регистрация по ДДС, като той се смята от момента на достигане на оборота от 50 000 лв. Старата разпоредба броеше 14 дни след приключване на месеца, в който е достигнат прагът, което на практика даваше възможност фирмите да се бавят повече от месец, а за търговците по морето това съвпада с края на сезона и мнозина изобщо не предприемаха регистрация по ДДС.

ИМОТИ

БСК се противопостави и на друга промяна в закона, свързана с противодействие на избягването на облагане с ДДС. Става дума за придобиване на имоти чрез прехвърляне на акции и дялове от дружества. Предлага се за облагаема доставка да се счита и „прехвърлянето на акции или дялове, еквивалентни на акции в дружества, които дават на притежателя им юридически или фактически права на собственост върху недвижим имот или част от него“. 

 

 

 

 

 

Източник: segabg.com