Българската икономика ще отбележи растеж от 3,4 на сто тази

Българската икономика ще отбележи растеж от 3,4 на сто тази ...

Министерство на финансите прогнозира 3.4% растеж през тази година.


Българската икономика ще отбележи растеж от 3,4 на сто тази година, сочи есенната прогноза на Министерството на финансите. Догодина ще има леко забавяне до 3,3%. Инфлацията ще се ускори до 2,8% в края на тази година, но през следващите три години ще се забави с части от процента. Безработицата ще продължи да спада, но с по-бавни темпове.

Икономиката на България ще нарасне през 2019 година с 3,4% въпреки очакваното забавяне на растежа през втората половина на годината, се посочва в неревизираната "есенна макроикономическа прогноза" на Министерството на финансите.

След растеж с 3,1% на БВП на България през миналата година, финансовото министерство продължава да очаква известно ускоряване до 3,4% през 2019 година, последвано от стабилна икономическа експанзия от 3,3% през всяка една от следващите три години, движена от потреблението и инвестициите.

В сравнение с "пролетната прогноза", през 2019 година забавянето на растежа на световната икономика ще е по-осезаемо през текущата година и малко по-ниско през 2020-а година, но в средносрочен период нарастването на световния БВП ще остане стабилно, прогнозира финансовото министерство.

Забавянето на растежа на европейската икономика през 2019-а година е очаквано, но Министерството на финансите отбелязва, че международните финансови институции потвърждават в своите прогнози, че през 2020-а година европейската икономика, а също така и еврозоната, ще имат по-висок икономически растеж, в сравнение с текущата година.

Министерството на финансите ревизира надолу прогнозите си за растеж на световната икономика през тази година до 3,1% (от 3,5% проелтна прогноза), но повиши слабо прогнозата за растеж на ЕС - до 1,6% (от 1,5%), като в същото време ревизира слабо очакванията са световния и европейки растеж през 2020-а година, съответно до 3,5% (от 3,6%) и до 1,8% (от 1,7%).

Реалният растеж на брутния вътрешен продукт на България се ускори през първите шест месеца на годината до 4,1%, като по-високият ръст се дължеше основно на развитията през първото тримесечие, докато през второто бе отчетено забавяне на растежа на БВП, идващо както от намаление на запасите, така и от спад на износа. Вносът също отчете понижение, което обаче спомогна за формиране на положителен принос на нетния износ към растежа на БВП. През втората половина на 2019 година финансово министерство очаква нарастване на вноса, тъй като икономиката се нуждае от внос на суровини, както и на потребителски и инвестиционни стоки. В резултат, растежът на БВП се очаква да се забави през втората половина на годината.

Въпреки това забавяне министерството на финансите продължава да прогнозира, че БВП на нашата страна ще нарасне през 2019-а година с 3,4%, като частното потребление ще остане основен двигател на растеж. Публичното потребление също отчете силно представяне през първите шест месеца и ще има положителен принос за растежа на БВП за цялата настояща година.

Очаква се икономическият растеж през 2020 година да се забави много слабо до 3,3% и да остане на това ниво през 2021 и 2022 г., като вътрешното търсене ще остане водещо за растежа на БВП по линия както на потреблението, така и на инвестициите.

Източник: econ.bg