"Българска банка за развитие" АД е постигнала споразумение с основните

"Българска банка за развитие" АД е постигнала споразумение с основните ...

Спарки Елтос и Спарки искат отсрочка от инвеститорите."Българска банка за развитие" АД е постигнала споразумение с основните банки кредитори на "Спарки Елтос" АД и "Спарки" АД за преструктуриране на задължения на тези дружества, съобщават от "Спарки Елтос" АД - Ловеч и "Спарки" АД - Русе.

От писмото на държавната банка, представено в Комисията за финансов надзор и в "Българска фондова борса" АД, става ясно, че "водените успоредно преговори с потенциални инвеститори са в напреднала фаза, като очакваме те да доведат до положителен резултат за всички заинтересовани лица до края на годината."

"Българска банка за развитие" АД разглеждала и възможността от своя страна за отпускане на оборотно финансиране на "Спарки" АД за обезпечаване на изпълнението на неотложните поръчки да дружеството и осигуряване на производствения цикъл.

"С оглед на гореизложеното и с цел гарантиране дейността на дружествата до намиране на дълготрайно решение и приключване на преговорите с потенциалните инвеститори, отправяме моба към всички кредитори на "Спарки Елтос" АД и "Спарки" АД (в това число основно доставчици, към които има неизпълнени задължения) за търпение, разбиране и отстъпчивост, чрез въздържане от действия по промяна на условията на доставка и плащане, прекратяване на договорните взаимоотношения или принудително изпълнение“, завършва писмото от "Българска банка за развитие" АД.

През последните години "Спарки Елтос" пострада силно от кризата на международните пазари и от срива в строителния бранш, който се отрази на търсенето на произвежданите от фирмата електрически инструменти. Компанията изгради производствена линия за нова гама акумулаторни електроинструменти с литиево-йонни батерии с банков кредит за 10 млн. евро. Въпреки това тя не успя да се възползва от очерталите се благоприятни тенденции в бранша, които показваха, че пазарният дял на Li-ion безжичните инструменти нараства от 2010 г. насам.

В тази ситуация производителят на електрически инструменти "Спарки Елтос" АД в Ловеч отново отчете  загуба. В края на третото тримесечие тя е в размер на 6.99 млн. лева. Макар и да е по-ниска спрямо същия период на миналата година, когато е била 7.18 млн. лв., финансовото състояние на дружеството не се подобрява. Това  показват данните от счетоводния  отчет на дружеството. Запазва се и негативната тенденция за намаляване на нетните приходи от продажби на продукцията му. В края на септември паричните постъпления са в размер на 6.71 млн. лв., като намаляват с 54% на годишна база.

Заради лошите си резултати през изминалите години фирмата е натрупала загуба от 48.20 млн. лв., а стойността на собствения капитал се е свила значително - до 15.56 млн. лева.

Дългосрочните задължения са нараснали до 36.36 млн. лв., а краткосрочните също са се увеличили и в края на септември са на стойност 68.45 млн., като на фирмата дължи на банки 53.15 млн., а останалите са текущи задължения. Срещу тях стоят текущи активи за 66.33 млн. лева. Не всички от тях обаче могат бързо да се превърнат в кеш при необходимост.

Ликвидността на дружеството, т.е. възможността му да покрива задълженията си, е под въпрос и буди тревога сред клиентите и сред инвеститорите, тъй като акциите на "Спарки Елтос" се търгуват на "БФБ-София".

Мажоритарен акционер, притежаващ пряко 87.22% от капитала и акциите с право на глас на фирмата от Ловеч е "Спарки груп" АД.

Работници в едно от най-големите ловешки предприятия напускат заради неизплатени заплати от март насам. Очаква се около 300 души да подадат заявления за напускане и да се регистрират като безработни, за което били приканени от ръководството на дружеството поради финансови затруднения, стана ясно през октомври.

Източник: banker.bg