България ще инвестира 4.5 млрд. лева в мерки за енергийна

България ще инвестира 4.5 млрд. лева в мерки за енергийна ...

Държавата планира да изхарчи още 4.5 млрд. лв. за енергийна ефективност.


България ще инвестира 4.5 млрд. лева в мерки за енергийна ефективност в следващите пет години. Средствата ще са по линия на няколко европейски програми - от Кохезионния фонд, така и чрез Плана за възстановяване и устойчивост на Европейския съюз. 

България през следващите пет години трябва да извърши гигантско усилие за декарбонизация на икономиката и за намаляването на разходите за отопление и електроенергия. Това значи мащабна програма за енергийна ефективност, която включва опит за подкрепа за българската индустрия, за да бъде тя по-малко енергийно интензивна, трябва да се мисли и за компаниите, собствениците и ползвателите на публичните сгради - държавни и общински, обясни вицепремиерът Томислав Дончев. 

По думите му големите задачи са свързани с обновяването на тези сгради, както и мерки за енергийна ефективност на еднофамилните сгради. Както и да се мисли и за нови мерки - по-високотехнологични и по-амбициозни.

Националната програма за саниране започна през 2015 г., в навечерието на тогавашните местни избори, като за нея бяха предвидени 1 млрд. лв. от държавния бюджет. Две години по-късно бюджетът отпусна още 1 млрд. лв. за довършване на започнатите дейности. 

Източник: econ.bg