България очаква решение за започване на преговори за членство в

България очаква решение за започване на преговори за членство в ...

България очаква да получи покана за преговори за членство в ОИСР през 2020 г..


България очаква решение за започване на преговори за членство в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), в която членуват най-богатите страни, през 2020 г. Това заяви министърът на икономиката Емил Караниколов, който официално представи плана за действие на страната ни за присъединяване към ОИСР пред Съвета на организацията в Париж, съобщи Министерството на икономиката.

Караниколов е обсъдил напредъка по предприсъединителния процес с генералния секретар на ОИСР Анхел Гурия.

Планът показва готовността на българското правителство да ускори действията си по покриване на стандартите и изпълнение на критериите за членство и цели да подпомогне продължаващите вътрешни реформи в ключови области, каза Караниколов пред Съвета на ОИСР.

Планът поставя конкретни цели в 22 области на сътрудничеството между България и ОИСР и е обвързан с приета през декември 2017 г. национална пътна карта и нейното финансово осигуряване до края на 2020 г.

България се е присъединила към редица правни инструменти - през май 2018 г. към Комитета по помощите за развитие, през септември 2018 г. към препоръките на Съвета на ОИСР за добри статистически практики, през ноември 2018 г. към препоръките на Съвета на ОИСР за политиките в Интернет.

Източник: mediapool.bg