България е на четвърто място по най-кратка очаквана продължителност на

България е на четвърто място по най-кратка очаквана продължителност на ...

България е на последните места в ЕС по продължителност на трудовия живот.

България е на четвърто място по най-кратка очаквана продължителност на трудовия живот в Европейския съюз, сочат данни на европейската статистическа служба Евростат.

През 2017 г. очакваната продължителност на трудовия живот на българите достига средно 33 години при средно равнище за ЕС от 36 години. Трудовият живот на мъжете у нас продължава 34,4 години и е най-краткият сред представителите на силния пол в съюза, а на жените у нас е 31,6 години, показват още данните.

Най-кратък трудов живот имат италианците – средно 31,6 години, като за жените той е 26,8 години. По-къс трудов живот от българите имат също хърватите (32,5 години), гърците (32,7 години) и белгийците (32,9 години).

Най-дълъг очакван трудов живот имат шведите – 41,7 години, следвани от холандците с 40,1 години и датчаните с 39,6 години, сочат още данните на Евростат.

Спрямо 2000 г. очакваната продължителност на трудовия живот в ЕС се увеличава с три години, отчита статистическата служба. Разликата в средната продължителност на трудовия живот между мъжете и жените в ЕС е пет години, като мъжете работят средно 38 години, а жените – 33 години.
В повечето страни членки на ЕС продължителността на трудовия живот на мъжете е по-голяма от тази на жените с изключение на Литва и Латвия. В последната няма разлика в продължителността на трудовия живот на представителите на двата пола, а в Литва жените работят повече от мъжете (36,3 спрямо 35,4 години).

Най-голяма разлика в продължителността на трудовия живот на мъжете и жените е отчетена в Малта – 12 години, сочат още данните на Евростат.

Спрямо 2000 г. продължителността на трудовия живот на жените в ЕС отбелязва по-голям скок, отколкото на мъжете – средно 33,4 години спрямо 29,2 години. За представителите на силния пол продължителността нараства от 36,4 на 38,3 години в същия период.

Мъжете работят най-дълго в Швеция (42,6 години), а жените – в Дания (38 години). Най-кратък трудов живот в ЕС сред мъжете имат българите (34,4 години), а сред жените - италианките (26,8 години). /investor.bg

Източник: dnesplus.bg